Zamenjava matice

13.05.2020 18:35:19
Tehnologija
Sodobnega čebelarjenja ni brez izbranih, zelo plodnih matic. Samo take zagotavljajo nagel razvoj in veliko živalnost družine, s tem pa tudi njen donos čez celo čebelarsko leto. Odgovorni čebelar si vestno zapisuje, kakšna sta stanje in kakovost vsake matice v čebelnjaku, tako da lahko že na začetku čebelarske sezone načrtuje potrebne zamenjave. Matice kranjske čebele so sicer lahko plodne več kot štiri leta, vendar jim plodnost po drugem letu začne usihati. Zato jih mnogi čebelarji v svojih gospodarskih panjih zamenjajo kar vsako leto. S tem si zagotovijo, da čebele kar najbolj izkoristijo paše in prinesejo obilo medu, cvetnega prahu, omogočijo pridobivanje matičnega mlečka, čebelarjeva opravila pa napravijo res učinkovita.

Zamenjava matice ni tako stalno čebelarsko opravilo, kot so na primer apitehnični ukrepi ali zatiranje varoj, vendar je pogosto neizogibno, zato bi to opravilo moral dobro poznati in obvladati vsak čebelar. Zamenjava matice zahteva veliko natančnost, previdnost in precej praktičnega znanja, kajti kaj lahko se zgodi, da čebelja družina takoj umori dragoceno rodovniško matico. Če se zavedamo, da je zamenjava starih in neproduktivnih matic nujna za uspešno in donosno čebelarjenje, bo ta tehnološki postopek hitro postal sestavni del našega znanja. Prav tako moramo biti pozorni na čebelje družine, ki ne ustrezajo morfološkim lastnostim kranjske sivke – Apis mellifera carnica. Odločitev za zamenjavo matice v takšni družini je nujna.

Opis priporočenega postopka menjave matice:
  1. Odstranimo staro matico in zabeležimo datum odstranitve.
  2. Po osmih dneh temeljito pregledamo čebeljo družino.
  3. V tem času zaradi brezmatičnosti čebele potegnejo zasilne matičnike, ki jih podremo. Po tem obdobju čebelja družina nima več možnosti vzreje lastne matice, ker je vsa čebelja zalega prerasla optimalno razvojno fazo, zato vstavljeno mlado oprašeno matico družina zanesljivo sprejme.
  4. Naslednji dan dodamo mlado oprašeno matico v transportni matičnici.
  5. Družine ne odpiramo nadaljnjih 14 dni. Razlog je v tem, da dokler matica nima pokrite zalege v čebelji družini, še ni »gospodarica«, ni popolnoma sprejeta. Matica nemirno bega po satju, hkrati so nemirne tudi čebele. Pregled lahko povzroči nehoteno poškodbo matice s strani čebelarja kakor tudi umor matice s strani čebel.
  6. Po 14 dneh ocenimo kakovost zalege. Po možnosti ne izvlačimo satov iz panja, ampak samo prelistamo sate in pogledamo samo sat v sredini gnezda, kjer je najverjetneje zalega.
Vlado Auguštin