Prejemnik učnega čebelnjaka po razpisu za VDC/CUDV

04.03.2020 15:57:05
Tajništvo
Po razpisu ČZS za postavitev učnega čebelnjaka s točilom in zaščitnimi oblekami pri varstveno delovnih centrih oz. centrih za usposabljanje, delo in varstvo je bil izbrani prejemnik učnega čebelnjaka za osebe s posebnimi potrebami VDC Črnomelj. Ker je z dnem 27. 2. 2020 le ta pisno odstopil od svoje vloge se posledično čebelnjak izroči naslednjemu upravičencu z najvišjim številom točk. To je Razvoj Maribor, Glavni trg 22, 2000 Maribor. Čestitke!
ČZS