Trinajsti natečaj čebelarske fotografije

29.01.2020 9:13:01
Tajništvo
ČZS že trinajstič zapored razpisuje »Natečaj za čebelarsko fotografijo«, ki bo šestič tudi mednarodni. Na njem lahko s svojimi avtorskimi fotografijami, sodelujejo fizične osebe iz katere koli države. Natečaj obsega tematske sklope:
  • Čebela in rastlinski svet (fotografije čebel na cvetovih ali delih rastlin),
  • Življenje čebel (fotografije iz celotnega življenjskega obdobja čebel in čebelje družine, posameznih osebkov čebelje družine (matice, delavk, trotov) in njihovih opravil, kot tudi čebelje družine kot superorganizma, karkoli iz fascinantne biologije te živali, tudi vse kar jih ogroža, od bolezni, zajedalcev, plenilcev in drugih dejavnikov),
  • Čebelarska opravila in čebelji pridelki (fotografije čebelarskih opravil skozi celo sezono, z različnim čebelarskim orodjem in opremo ter v interakcijah s čebelami, fotografije vseh čebeljih pridelkov v panju ali v fazi pridelave in v fazi predelave oz. v končni embalaži oz. pri postrežbi in uživanju),
  • Tradicionalni ali sodobni čebelnjak/stojišče (fotografije stojišč ali panjev ter čebelnjakov od zunaj in znotraj, v različnih letnih časih ali delih dneva),
  • Svetovni dan čebel (fotografije različnih opraševalcev, čmrljev, čebel samotark ipd.),
 
Letos razpisujemo poseben tematski sklop.
  • Čebelja brada (fotografije čebelarjev s čebeljim rojem na bradi ali v roki)
 
Avtor lahko sodeluje v enemu ali več tematskih sklopih. Za vsak tematski sklop lahko avtor pošlje fotografske posnetke, barvne ali črno-bele, v ločljivosti 300 dpi ali več. Vsaka fotografija mora biti opremljena z zaporedno številko, naslovom fotografije, naslovom tematskega sklopa in z letnico njenega nastanka. Fotografije iz tematskega sklopa Tradicionalni čebelnjak morajo biti opremljene tudi s podatki o lastniku čebelnjaka.
Fotografije pošljite na e-naslov: marko.borko@czs.si ali na nosilcih elektronskih podatkov (zgoščenke, USB-ključi) po navadni pošti na naslov: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica, Slovenija s pripisom »Fotonatečaj 2020«, lahko pa jih oddate tudi osebno. Vsi prispeli nosilci elektronskih podatkov ostanejo v lasti ČZS. V vseh primerih morajo biti priloženi podatki o avtorju (ime in priimek, naslov, država, telefonska številka, e-naslov).
Fotografije bo ocenjevala strokovna komisija po vnaprej določenih merilih. Ta so: izpovednost, izvirnost, tehnična oblikovanost in estetika. Za tematski sklop tradicionalni čebelnjak oz. stojišče velja poleg navedenih še dodaten pogoj, to je, da je predmet ocenjevanja tudi urejenost čebelnjaka in okolice. Avtorji fotografij so pred ocenjevanjem anonimizirani. Žirija bo nominirala po tri avtorje najboljših fotografij v posameznem tematskem sklopu, izmed njih pa bo izbrala in podelila zlato, srebrno in bronasto priznanje. Dobitniki enega izmed navedenih priznanj bodo prejeli nagrado in listino. Vsi preostali nominiranci bodo prejeli listino o nominaciji, drugi sodelujoči pa potrdilo o sodelovanju na natečaju.
Rok za oddajo fotografij je vključno 21. februar 2020. Razglasitev zmagovalcev in slovesna podelitev priznanj bosta na sejmu ApiSlovenija 2020 v nedeljo, 15. marca 2020, v Celju. Vse nominirane fotografije bodo razstavljene na sejmu ApiSlovenija 2020. Za podrobnejše informacije lahko pokličete g. Marka Borka po telefonu, št.: 051/637 204.
PRAVILA NATEČAJA ČEBELARSKE FOTOGRAFIJE SE NAHAJAJO V SPODNJI PRILOGI.
 Čebelarska zveza Slovenije