Kataster čebelje paše in aplikacija GERK

11.12.2019 11:36:19
Tehnologija
Namen tehnološkega napredka je v prvi vrsti pohitriti proces dela in določeno delo olajšati. Takšen je tudi namen sodobnih digitalnih tehnologij ter računalniških aplikacij, med katerimi so številne namenjene hitremu dostopu do podatkov in informacij. Takšna aplikacija je tudi spletna aplikacija GERK -Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP  ali ( http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/ ).
 V kolikor se odločamo za pašo čebel na določenem območju in želimo preveriti stanje stojišč, čebelnjakov in vegetacije. Lahko to storimo tako da v iskalni okvirček ( slika1) vpišemo željeno lokacijo ( naslov) ali pa lokacijo najdemo neposredno na zemljevidu. Ko imamo lokacijo na karti prikazano, v levem delu zaslona izberemo rubriko čebelarstvo ( slika 4) in obkljukamo okvirje pri »Čebelnjaki« in »Stojišča«.  Če smo karto dovolj približali se bodo le ti prikazali na zaslonu, čebelnjaki v obliki rdečih trikotnikov, stojišča pa rumenih kvadratov. V kolikor pa se le ti ne prikažejo na karti in se na levem delu zaslona ( slika 4) prikazuje prečrtano oko, pa je to znak da je potrebno karto še dodatno približati.

Da bi izvedeli kakšne so predvidene pašne kapacitete za posamezno območje, v levem delu zaslona ( slika 4) kliknemo puščico in kvadratek pri rubriki »kataster čebelje paše«. Odpre se nam seznam nekaterih medovitih rastlin ( slika 4).  Kel lahko naenkrat gledamo stanje le za eno rastlinsko vrsto, obkljukamo kvadratek le pred posamezno rastlinsko vrsto. Na karti se nam prikažejo obarvani kvadrati, ki zajemajo območje 1km x 1km. V kolikor kliknemo na puščico ob imenu posamezne rastline se nam pokaže legenda ( slika 7)  na podlagi katere vidimo koliko teh rastlin je na omenjenem  1km x 1 km območju. S klikom malo črko »T« poleg posamezne rastline, v levem delu zaslona, pa se nam na karti v vsakem kvadrantu območja 1km x 1 km izpiše število, ki predstavlja maksimalno število čebeljih družin ki jih lahko na takšno območje namestimo v primeru medenja izbrane medovite rastline Le to je določeno na podlagi stanja medovitih rastlin  znotraj območja. S pomočjo te funkcije aplikacije si lahko ogledamo okvirno prisotnost medovitih rastlin na območjih ki so nam zanimiva iz vidika izkoriščanja čebelje paše. Na podlagi več informacij se tako lažje odločimo za premike čebeljih družin ki jih bomo izvajali v prihodnje. V aplikaciji si pogledamo tudi katera stojišča so na posameznem območju registrirana, ter seveda katero društvo z njimi upravlja. Na podlagi pridobljenih informacij bomo lahko že v kratkem tudi kontaktirali tamkajšnje  čebelarsko društvo in se dogovorili za namestitev čebeljih družin na pašo. V kolikor pa pregledamo podatke iz katastra čebelje paše za različne rastlinske vrste, pa lahko iz tega sklepamo tudi kako je določena lokacija primerna za stacionarni čebelnjak, kjer je čebele potrebujejo zadosti varov hrane preko celega leta.

Aplikacijo GERK lahko uporabljamo tudi za informativni pregled prisotnosti kužnih krogov zaradi hude gnilobe na posameznem območju. Postavimo se na območje ki ga želimo pogledati in iz seznama ( slika 4) izberemo rubriko »huda gniloba čebelje zalege« ter jo obkljukamo. Na karti se bodo prikazali rdeče obrobljeni krogi, ki predstavljajo 3 kilometrski pas okrog okuženega čebelnjaka in omejujejo območje ki je znotraj kužnega kroga in v katerem velja prepoved premika čebeljih družin

Z uporabo te aplikacije lahko  med drugim preverimo tudi število čebelnjakov in stojišč na določenem območju s čemer dobimo vpogled v stanje na terenu. V levem delu zaslona, nad vnosnim poljem za iskanje (slika 1), kliknemo drugi zavihek z imenom »iskanje«. Pri rubriki »iskanje po slojih« iz seznama izberemo »čebelnjak« ( slika 2). V novo odprto polje vpišemo številko iskanega čebelnjaka ali KMG- MID številko in pritisnemo išči. Izbrani čebelnjak se nam bo prikazal na zemljevidu, podatki o njem pa na levi strani v zavihku »rezultati«. Na podoben način lahko iščemo tudi stojišča ter čebelarska društva.

V kolikor se nameravamo prijavljati na katerega izmed razpisov na področju čebelarstva, je pri večini le teh pogoj za pridobitev sredstev tudi urejena KMG-MID številka. Urejenost le te in morebitne napake na kmetijskem gospodarstvu lahko preverimo tako da v okvirček za iskanje ( Slika 1) vpišemo svojo KMG_MID številko ter kliknemo gumb za iskanje. V levem delu zaslona se pod rubriko rezultati pokažejo podrobne informacije o kmetijskem gospodarstvu ( slika 9 in slika 8) v kolikor pa ima le to tudi parcele katere imajo določene GERK-e pa se te parcele izrišejo tudi  na karti ( slika 9 ). V kolikor je s podatki o kmetijskem gospodarstvu kar koli narobe se v prej omenjenem zavihku z informacijami izpiše  tudi seznam napak na KMG-MID številki ( slika 10 ). Za odpravo le teh pa se obrnemo na lokalno upravno enoto.


Z uporabo tovrstnih aplikacij si lahko olajšamo planiranje prevozov čebel na posamezna območja ter si lažje najdemo stojišča in primerne lokacije. Obenem lahko pogledamo tudi kateri čebelarji že čebelarijo v bližini ter katero društvo z območjem upravlja. Informacije so nam prek aplikacije ves čas na voljo ter hitro dostopne. Tako jih lahko pridobimo pravočasno in se še pred sezono pripravimo na kasnejše premike čebeljih družin
 
Simon Golob
Svetovalec za tehnologijo čebelarjenja