Slovenski čebelar 6-2019

03.06.2019 14:29:44
Slovenski čebelar
KAZALO

UVODNIK
Dušan Kaplan
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
dr. Janez Prešern, Peter Podgoršek in Eva Cukjati: Kriteriji pri ocenjevanju čebeljih družin
Marija Sivec: Matice – vzredite si svoje, odbrane, boljše
Mag. Andreja Kandolf Borovšak in Nataša Lilek: Vsebnost HMF-ja v krmi za čebele
Aleš Bozovičar: Spremljanje povzročiteljev medenja na jelki
Jana Kus Veenvliet: Medonosne rastline morajo biti v dolgoročno korist čebelam
prof. dr. Aleš Gregorc, dr. vet. med.: Delovanje akaricidov na varoje in čebele
dr. Andrej Gogala: Rožna listorezka (Megachile centuncularis)
dr. Janez Grad: Čmrlji, nepogrešljivi, a ogroženi opraševalci cvetja (I. del)
Simon Golob: Čebelarji, poskrbite, da bodo imele čebelje družine dovolj hrane
Franc Šivic: Novice iz sveta
DELO ČEBELARJA
dr. Peter Kozmus: Čebelarjeva opravila v juniju
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
DR. JANEZ PREŠERN, PETER PODGORŠEK IN EVA CUKJATI: KRITERIJI PRI OCENJEVANJU ČEBELJIH DRUŽIN
Ocenjevanje lastnosti, kot so videz, produkcija, fiziologija – pri živalih tudi vedenje –, je ključno opravilo pri vsaki odbiri: tako pri fižolu, kravah kot tudi pri čebelah. V nasprotju s kravami, fižolom ipd. pri čebeljih družinah ne ocenjujemo neposredno spolnih osebkov: matica in troti so ocenjeni preko lastnosti njihovih potomk, čebel delavk oz. celotne družine. Pri tem je treba upoštevati, da si matica in »njena« družina delita skupno okolje in genetiko …
 
MARIJA SIVEC: MATICE – VZREDITE SI SVOJE, ODBRANE, BOLJŠE
Matice. Duša in srce naših čebelarstev. Lepe, debele, dobro rejene, z rahlo rumenkastimi zadki (dr. Poklukar je rekel, da so te najboljše, ker so dobro hranjene. Da ne bo pomote: niso italijanke). Ali take malo bolj »šlank«, s čisto črnimi zadki, ni pomembno. Nekateri narodi jih imenujejo kraljice. Če družina izgubi matico, je kot vojska brez vodje, pride do panike, nemoči in razsula. Čebele poskušajo rešiti družino, iščejo čim mlajšo zalego, da si ustvarijo novo matico, če to ne uspe, nekaj čebel aktivira jajčnike in zalega … žal neoplojena jajčka. Večina čebel se odseli v sosednje panje ali odmre, peščica vztraja,  ampak družina je obsojena na propad …
 
MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK IN NATAŠA LILEK: VSEBNOST HMF-JA V KRMI ZA ČEBELE
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) je v obravnavo podala predlog Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme. Pravilnik med drugim opredeljuje, da se proizvodi za prehrano čebel ne smejo dajati na trg in uporabljati za krmljenje čebel, če je vsebnost hidroksimetil furfurala (HMF) nad 40 mg/kg krmnega proizvoda …
 
ALEŠ BOZOVIČAR: SPREMLJANJE POVZROČITELJEV MEDENJA NA JELKI
Navadna jelka ali hoja (Abies alba. L) je pomembna drevesna vrsta za pridelavo medu v Sloveniji. Čeprav so dobre hojeve letine redke, so lahko te izdatnejše kot na kateri koli drugi rastlini. Medenje se lahko pojavlja na vsakih štiri do sedem let in ob takšnem začetku čebelarske sezone, kot jo imamo letos, lahko le upamo, da bo leto hojevega medu …
 
JANA KUS VEENVLIET: MEDONOSNE RASTLINE MORAJO BITI V DOLGOROČNO KORIST ČEBELAM
Če se pozno poleti sprehodimo skozi presvetljene nižinske gozdove, opazimo številne cvetoče rastline. A med domorodnimi se bujno razraščajo tudi nekatere tujerodne rastline, ki smo jih k nam zanesli iz tujih krajev. Žlezava nedotika izvira s Himalaje, japonski dresnik iz vzhodne Azije, kanadska in orjaška zlata rozga pa iz Severne Amerike. Čeprav večina tujerodnih vrst za naravo ni škodljiva, pa se nekatere začno v novem okolju hitro širiti na račun domorodnih vrst. Tvorijo goste sestoje, iz katerih so domorodne rastline izrinjene, okoljske razmere pa povsem spremenjene …
 
PROF. DR. ALEŠ GREGORC, DR. VET. MED.: DELOVANJE AKARICIDOV NA VAROJE IN ČEBELE
V prispevku pretekli mesec smo se seznanili z načinom delovanja akaricidov, ki jih dajemo v čebelje družine. Njihovo delovanje je koristno, kadar ubijejo varoje, ni pa zaželeno njihovo morebitno škodljivo delovanje na čebele …
 
DR. ANDREJ GOGALA: ROŽNA LISTOREZKA (MEGACHILE CENTUNCULARIS)
Listorezke so samotarske čebele, ki so ime dobile zaradi načina gradnje svojih gnezd. Iz rastlinskih listov s čeljustmi izrezujejo okrogle ali ovalne koščke, jih primejo z nogami in odnesejo v gnezdo, ki si ga zgradijo v votlem rastlinskem steblu, rovu v lesu, razpoki med kamenjem, luknji v tleh ali v zidu …
 
DR. JANEZ GRAD: ČMRLJI, NEPOGREŠLJIVI, A OGROŽENI OPRAŠEVALCI CVETJA (I. DEL)
Opraševanje rastlin je nepogrešljiv naravni proces za obstoj žužkocvetk na zemlji. Poleg medonosnih čebel obstajajo še druge vrste opraševalcev, imenujemo jih alternativni, na primer: čmrlji, čebele samotarke, metulji, hrošči, vešče. Čmrlji so eni izmed najpomembnejših alternativnih opraševalcev. Pomembnost utemeljuje njihova množičnost, ki je pogojena z njihovim socialnim načinom življenja in dela v obliki družine, kot pri medonosnih čebelah z večjim številom osebkov – delavk –, ki so poleg matic in samčkov vse potencialne opraševalke …
 
SIMON GOLOB: ČEBELARJI, POSKRBITE, DA BODO IMELE ČEBELJE DRUŽINE DOVOLJ HRANE
Kljub letošnji zgodnji in razmeroma topli pomladi, ki je obetala ugoden začetek pašne sezone in dober razvoj čebeljih družin, pa so nas razmere v preteklih tednih negativno presenetile.
 
FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA
ZDA – Suzy Spencer je bila lani v času praznovanja svetovnega dne čebel v Sloveniji, kjer je na svoji koži občutila, kako praznično so čebelarji obeležili ta veliki dogodek …
 
DR. PETER KOZMUS: ČEBELARJEVA OPRAVILA V JUNIJU
V mesecu juniju čebelja družina doseže svoj vrhunec in zato lahko nabere največ medu, seveda če so za to izpolnjeni drugi dejavniki. Naloga čebelarjev je, da skrbimo za optimalno oskrbo čebel, k temu pa morajo svoje dodati tudi vremenske razmere, ki vsaj na začetku letošnje sezone čebelam niso bile naklonjene, saj smo imeli konec aprila in na začetku maja pozebo in pretežno deževno ter vetrovno vreme. Takšne okoliščine so nam pri čebelah povzročile dodatne delo in stroške, saj smo morali čebelam zagotavljati hrano, da niso propadle oz. da so se lahko razvijale. Upam, da se bodo vremenske razmere v nadaljevanju sezone izboljšale in da bodo čebele nadoknadile izgubljen razvoj in kljub temu nabrale viške medu, ki jih bomo čebelarji lahko iztočili …