Združeni narodi ob Svetovnem dnevu čebel izdali priložnostne znamke

03.06.2019 11:38:16
Tajništvo
Pošta Združenih narodov je praznovanje Svetovnega dneva čebel  20. maj 2019 počastila z izdajo treh priložnostnih poštnih znamk, ki prikazujejo čebele in cvetje, ter treh priložnostnih žigov. Združeni narodi so 20. maj razglasili za Svetovni dan čebel na pobudo Slovenije v letu 2017 za ozaveščanje javnosti o pomenu čebel, nevarnostih s katerimi se soočajo, potrebo po varovanju njihovega naravnega habitata in njihovega prispevka k trajnostnemu razvoju.
Čebele in drugi opraševalci, kot so metulji, netopirji in kolibriji, so vse bolj ogroženi zaradi človekovih dejavnosti. Opraševalci omogočajo številnim rastlinam, vključno s številnimi živilskimi pridelki hrane, da se razmnožujejo. Ne samo, da opraševalci neposredno prispevajo k varnosti preskrbe s hrano, vendar so ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti – eden temeljev Združenih narodov za trajnostni razvoj.
Skoraj tri četrtine svetovnih rastlinskih vrst je vsaj deloma odvisnih od čebel in drugih opraševalcev. Opraševalci imajo ključno vlogo pri trajnostni oskrbi rastočega svetovnega prebivalstva in k ohranjanju biotske raznovrstnosti in živahnega ekosistema. Prispevajo k izboljšanju življenjskih pogojev in ustvarjanju novih delovnih mest, zlasti za lastnike malih kmetij, ki zadovoljujejo naraščajoče povpraševanje po zdravih in hranljivih živilih, ter neživilskih proizvodih.
Carla Mucavi, direktorica organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov (FAO) v New Yorku, je dejala: "Čebele imajo ključno vlogo pri povečanju pridelka in spodbujanju zanesljive preskrbe s hrano. Brez čebel ne moremo doseči svet brez lakote. Svetovni dan čebel identificira pomen teh drobnih pomočnikov in bo hkrati pomagal ozaveščati o potrebi, da jih zaščitimo."
Zanimivo je, da so znamke 20. maja 2019 izdali v New Yorku, Ženevi in na Dunaju. Čebele in rože na znamkah so:
NEWYORŠKA ZNAMKA:
Čebela: Cadeguala (diphaglossine čebele)
Cvet: Corydalis flavula
ŽENEVSKA ZNAMKA:
Čebela: Bombus (črmlj)
Cvet: Lobelia cardinalis
DUNAJSKA ZNAMKA:
Čebela: Melissodes (dolgoroga čebela)
Cvet: Scutellaria lateriflora
 
Prevedel in priredil Tomislav Burnać
Vir: https://unstamps.org/

Fotografije