Izvajanje osnovne odbire v čebelarstvu - Kako brezplačno do matice?

14.05.2019 9:30:50
Tehnologija
Kljub slabemu vremenu je potrebna stalna skrb za naše čebelje družine, da jih ohranimo močne in zdrave. Pri pregledih so nam v pomoč lahko tudi terenski svetovalci v čebelarstvu.
 
Sedaj izvajajo še zadnje preglede čebeljih družin na obarvanost obročkov na zadkih čebel. V primeru, da skupaj s čebelarjem opazita v določeni čebelji družini več kot 2 % čebel z rumenimi obročki na zadkih čebel se lahko dogovorita za sodelovanje v ukrepu menjava čebeljih matic v okviru katerega lahko prejmete matice brezplačno. Za sodelovanje v ukrepu  in menjavi matic se dogovorite s terenskim svetovalcem do 12. junija. Po tem datumu se bo ukrep izvajal in čebelarji bodo prejeli brezplačno matice ob koncu meseca junija.

Seznam terenskih svetovalcev.

Pripravil: Tomaž Samec