Zamenjava matice spomladi ali pozno poleti?

27.08.2016 6:31:27

Velikokrat se pojavlja vprašanje, kdaj je najbolj primeren čas za zamenjavo matice. Matico takoj zamenjamo, kadar nima morfoloških znakov kranjske sivke. Ravno tako takoj zamenjamo matice, ki so slabe oz. dosegajo podpovprečne ocene pri donosu medu, rojivosti, mirnosti, čistilnemu nagonu,….Tukaj ne gledamo na starost in letni čas.
V maju in začetku junija zamenjana kvalitetna oplojena matica bo v času paše v tem letu položila veliko jajčec in omogočila visoko živalnost družine. Taka matica bo jajčeca zalegala še v pozno jesen, znova pa bo začela zalegati že v začetku januarja. Pozna in prezgodnja zalega ne koristi družini, saj se tako pozno ne izlegajo več dolgožive čebele, prezgodnja zalega pa zahteva hrano in vodo ter ustrezne mikroklimatske pogoje v panju (toplota ), kar dodatno poveča porabo hrane. Poveča se število varoj, saj jim omogočimo še dodatne razvojne cikle. Včasih pa se zgodi, da tudi nova matica ni dobra ali pa zamenjava ni bila uspešna. V času, ko si priskrbimo novo matico in jo čebele sprejmejo, navadno minejo glavne paše, ki jih takšna družina slabo izkoristi.
Do teh težav ne prihaja pri zamenjavi v poznem poletju oz. konec avgusta in prve dni v septembru . V tem času navadno tudi že končamo poletna zatiranja varoje, tako , da so zamenjane matice manj obremenjene s kemičnimi pripravki. Takrat ima tudi čebelar več časa kot med ali pred pašno sezono. Na takšen način zamenjane matice so manj izrabljene kot tiste, ki smo jih zamenjali spomladi. Vrhunec zaleganja se pri maticah zamenjanih v poznem poletju začne aprila in se nadaljuje ves čas pašne sezone.  Pri teh družinah je opaziti tudi manjše rojilno razpoloženje.
 
Vir:  Ferid Velagič, Uzgoj i zamjena matica, Tuzla, Harfo – graf 2015
Prevedel in povzel: B. Kojek