Slovenski čebelar 4/2015

27.03.2015 13:54:58
KAZALO
 
UVODNIK
Boštjan Noč
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Prof. dr. Janko Božič in Alen Skubin: AŽ-satnik za vstavljanje satnic
Nataša Lilek in Boštjan Noč: Rezultati testiranja osmukalnikov cvetnega prahu na slovenskem tržišču
Janez Gregori: Minilo je leto dni od sprejetja Resolucije o zaščiti kranjske čebele
Vlado Auguštin: Označevanje čebelje matice
Mag. Andreja Kandolf Borovšak: Označevanje alergenov po novem
Franc Šivic in Franc Šmerc: Novice iz sveta
S KNJIŽNE POLICE
Janez Gregori: Andrej Gogala: Čebele Slovenije
DELO ČEBELARJA
Mag. Marko Hrastelj: Mesec burnega razvoja
ZDRAVJE ČEBEL
Alenka Jurić, dr. vet. med.: Preventivni ukrepi v epizootiologiji varoze čebel v aprilu
ČEBELJE PAŠE
Jožica Golob-Klančič: Medovite trajnice – kdaj jih sadimo?
ČEBELARSKI TURIZEM
PREDSTAVITEV ČEBELARJA
OBVESTILA ČZS
MALI OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
PROF. DR. JANKO BOŽIČ IN ALEN SKUBIN: AŽ-SATNIK ZA VSTAVLJANJE SATNIC
Zlasti v ZDA v nakladnih panjih uporabljajo že prej zažičene satnike, saj ti občutno poenostavijo pripravo satnikov s satnicami. Zato sva pripravila in testirala novo konstrukcijo AŽ-satnika, ki omogoča vstavljanje že prej zažičenih satnic. Pripravila sva tudi pripomoček, ki omogoča hitro ročno žičenje satnic, če na voljo nimamo strojno pripravljenih …
 
NATAŠA LILEK IN BOŠTJAN NOČ: REZULTATI TESTIRANJA OSMUKALNIKOV CVETNEGA PRAHU NA SLOVENSKEM TRŽIŠČU
V letinah, kakršna je bila lanska, lahko čebelar ob kolikor toliko optimalnih zunanjih razmerah slabo letino medu nadomesti z osmukanjem cvetnega prahu. Seveda ima pri tem glede na svoj panjski sistem možnost izbire, na kakšen način se bo lotil odvzema cvetnega prahu osmukanca. Zaradi čebelnjakov in AŽ-panjev večina čebelarjev uporablja zunanje osmukalnike za cvetni prah, vse več mlajših čebelarjev, ki šele vzpostavljajo svoja čebelarstva, pa se odloča za nakup panjev s povečano podnico, ki omogoča namestitev notranjega osmukalnika …
 
JANEZ GREGORI: MINILO JE LETO DNI OD SPREJETJA RESOLUCIJE O ZAŠČITI KRANJSKE ČEBELE
Pričakoval sem, da bo nekdo podrobneje predstavil Resolucijo o zaščiti kranjske čebele (Ur. l. RS, št. 18/2014, z dne 14. 3. 2014), pa do zdaj v našem glasilu nisem zasledil ničesar o tem. Ker »resolucija opredeljuje vizijo in cilje na področju zaščite kranjske čebele v naslednjem obdobju ter predstavlja odgovor na izzive, s katerimi se sooča sodobno čebelarstvo«, sem pričakoval kaj določnejšega glede nujnih ukrepov pri reševanju naše čebele. Nisem se želel oglasiti takoj po sprejetju, ker bi – po naši slovenski navadi – to takoj označili kot kritiziranje. Mislim pa, imam vsaj vso moralno pravico povedati svoje mnenje o tem dokumentu …
 
VLADO AUGUŠTIN: OZNAČEVANJE ČEBELJE MATICE
Razvoj čebeljega panja s premičnim satjem je omogočil temeljito raziskovanje dogajanja v čebelji družini. To je povzročilo uvajanje novih tehnologij in opravil v čebelarstvu, katerih cilj je bil povečati donos medu in s tem ekonomičnost te kmetijske panoge. Eno izmed teh pomembnih opravil je tudi označevanje čebelje matice …
 
MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: OZNAČEVANJE ALERGENOV PO NOVEM
Konec minulega leta je začela veljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih porabnikom, s tem pa je prenehala veljati do zdaj veljavna zakonodaja o označevanju živil, natančneje Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil. Poglavitna sprememba pri označevanju je, da je po novem predpisana velikost črk na nalepkah. Vse oznake na živilu (izjema je označevanje številke za neto količino) morajo biti velike vsaj 1,2 mm, o čemer smo že pisali. Poleg tega je ena izmed novosti tudi označevanje alergenov …
 
FRANC ŠIVIC IN FRANC ŠMERC: NOVICE IZ SVETA
BANGLADEŠ - Bangladeš je država v Jugovzhodni Aziji s približno 160 milijoni prebivalcev. Do konca 20. stoletja pravih čebelarjev na tem koncu sveta sploh ni bilo, saj so obstajali samo lovci na med divjih čebel. Še zdaj se prvega aprila na tisoče ljudi odpravi v mangrove gozdove širne delte reke Ganges, da bi pobrali med čebel vrste Apis dorsata (orjaška čebela), ki gnezdijo na vejah dreves …
NEMČIJA - Nemški zvezni svet je 19. Decembra 2014 sprejel sklep o spremembi načina izdajanja različnih sredstev za zatiranje ter med drugim sprostil tudi prodajo nekaterih sredstev na podlagi timola v čebelarskih trgovinah …
 
JANEZ GREGORI: ANDREJ GOGALA: ČEBELE SLOVENIJE
Pred nami je knjiga, kakršne Slovenci doslej še nismo imeli. Odkriva nam čudoviti, rečemo lahko že kar čudežni svet raznovrstnih čebel, med katere sodijo tudi čmrlji. Na ozemlju Slovenije je bilo doslej skupaj ugotovljenih neverjetnih 563 vrst …
 
MAG. MARKO HRASTELJ: MESEC BURNEGA RAZVOJA
April je tipično spomladanski mesec. Občasno topel, občasno hladen, pogosto zelo deževen in z razmeroma dolgim dnem. Čebele imajo v naravi obilo kakovostne paše, to pa občutno vpliva na razvoj družine. Proti koncu meseca se marsikje že pojavijo prve gospodarsko zanimive paše …
 
ALENKA JURIĆ, DR. VET. MED.: PREVENTIVNI UKREPI V EPIZOOTIOLOGIJI VAROZE ČEBEL V APRILU
Preventivna veterinarska medicina na področju zatiranja varoj temelji tako na rednih preventivnih pregledih čebelje zalege in odraslih čebel glede bolezenskih znakov, značilnih za varozo, kot tudi na stalnem spremljanju in ugotavljanju populacije varoj v čebeljih družinah in na preprečevanju širjenja varoj …
 
JOŽICA GOLOB-KLANČIČ: MEDOVITE TRAJNICE – KDAJ JIH SADIMO?
Kar nekako navajeni smo razmišljati o spomladanskih saditvah, kljub temu pa nas čas vedno znova prehiti, ker je spomladi veliko dela tudi pri čebelah. Potem se morda pojavi še deževno obdobje, ko ne moremo brkljati po zemlji, pomladi je prehitro konec in sajenje smo spet zamudili. V resnici vidimo probleme tam, kjer jih ni …