OCENJEVANJE MEDU V ILIRSKI BISTRICI

30.10.2009 16:44:49
Bistriško čebelarsko društvo Anton Žnideršič, ki je predlani praznovalo sto­letnico uspešnega delova­nja, si je z aktivnim delom pridobilo sedež regijskega ocenjevanja medu. Predse­dnik društva Zorko Šabec, tudi eden od licenčnih preizkuševalcev z opravlje­nim degustacijskim izpi­tom, je povedal, daje letos v oceno prispelo 57 vzorcev medu, pretežno z območja obalno-kraške regije, nekaj pa tudi iz ostalih območij Slovenije.
 
Čebelarji so šestčlanski komisiji, ki ji je predsedo­vala univerzitetna diplomi­rana inženirka živilske teh­nologije Marija Korošec iz ljubljanske Biotehniške fa­kultete, ob njej pa so bili še licenčni preizkuševalci Lju­bo Zadkovič, Milena Urh, Jugoslav Logar, Rok Čekada, Ernest Penko in Zorko Šabec, v oceno poslali naj­več cvetličnega medu, poleg tega pa še akacijev in ­ gozdni med ter lipov in vzorec ko­stanjevega medu.
Komisija je na podlagi meril - bistrosti, čistosti, arome, okusa, pravilnosti barve in vzorca - največ točk (30,5) dodelila akacijevemu medu, ki ga je v oceno poslal komenski čebelar Robert Ščuka in bo kot absolutni zmagovalec prejel unikatno končnico.
Potrebno število točk za zlato priznanje pa si je letos prislužilo 16 medov, je po­vedal Šabec. "Letos so bili najvišje ocenjeni akacijevi medi, saj je bilo leto zanje izjemno ugodno. Akacija je namreč v času paše čebel intenzivno cvetela in medi­la, zato je med čist," je še razložil Šabec.
Tako sta z najvišjimi oce­nami tudi na drugem in tret­jem mestu pristala vzorca akacijevega medu. Na drugo mesto se je z zbranimi 29,98 točkami uvrstila Vanda Jakac iz Kopra, na tretje pa Jože Turk iz Knežaka.
Komisija je sicer ocenila, da si 31 vzorcev prisluži sre­brno in osem bronasto priz­nanje, deset vzorcev pa zah­valo. Vse čebelarje, ki so v ocenjevanje poslali vzorec medu, bo bistriško čebelar­sko društvo v začetku no­vembra povabilo na pode­litev priznanj in vodeno degustacijo medov, rezultate tekmovanja pa so že objavili na svoji spletni strani www.cdib.si.
 
VIR Primorske novice