Slovenski čebelar 9-2023

31.08.2023 14:26:42
Objavljamo mesečno glasovanje za najboljši strokovni članek v septembrski številki Slovenskega čebelarja, letnik 125.
Svoj glas oddate  >>> TUKAJ
 
V dvojni številki glasila julij in avgust lahko preberete o:
  • kakovostnih parametrih medu in shemah višje kakovosti,
  • poznejši košnji travnikov za pašo čebel,
  • apiterapiji, apiturizmu in apivelnesu,
  • kaj je Ioannes Antonius Scopoli pisal o čebelah.

V izdaji smo prostor namenili naslednjim strokovnim vsebinam:

Ana Janžekovič in Tina Žerovnik: Kakovostni parametri medu in sheme višje kakovosti
V Sloveniji imamo razvite sheme višje kakovosti, ki potrošniku omogočajo nakup izdelkov, za katere veljajo strožji kakovostni parametri. Preberite katere lastnosti prištevamo h kakovostnim parametrom.
 
dr. Danilo Bevk: »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«
Vse več raziskav kaže, da so urbane površine pomemben življenjski prostor za opraševalce. Predvsem zaradi prehranskih virov celotno sezono (v parkih, na vrtovih), manjše uporabe pesticidov in pestrejšega okolja v primerjavi z intenzivno kmetijsko krajino. Z načrtnim upravljanjem se razmere za opraševalce da še izboljšati. Del tovrstnih prizadevanj je tudi kasnejša košnja travnikov.
 
Nika Pengal: Apiterapija, apiturizem in apivelnes
Dejavnosti apiterapija, apiturizem in apivelnes so zaradi predpone "api" pogosto razumljene kot sopomenke. Prav je, da te dejavnosti, ki sicer imajo čebele za skupni imenovalec, razmejimo, saj kot boste videli v nadaljevanju, je razlika med njimi
velika.
 
Klavdijo Babič: Čebelarjeva opravila v septembru
Zaradi napak čebelarja oziroma neustrezne oskrbe čebel v poletnem času nas september lahko kaznuje z zapiranjem panjev.
 
Janez Gregori: Kaj je Ioannes Antonius Scopoli (1728–1788) pisal o čebelah
Ob tristoletnici smrti Ioannesu Antoniusu Scopoliju v spomin  
 
Mojca Pibernik: Predelava zelišč in dišavnic na tradicionalen način kot dopolnilna dejavnost v čebelarstvu
Zeliščarstvo kot dopolnilna dejavnost v kmetijstvu in čebelarstvu omogoča dvig produktivnosti in donosnosti ter doseganje širšega kroga potrošnikov.
 
Klemen Božnik: Zakaj se čebele izogibajo pikom v rokavice iz nitrila  
Pri rokovanju s čebelami so najbolj izpostavljene prav čebelarjeve roke. Te so glavno, včasih tudi edino orodje pri rokovanju z njimi in so zato izpostavljene dejavnikom tveganja pri delu s čebelami.
 
Mara Golob Meserko: Čebelarjenje je družinska tradicija
Maksimiljan Vajda je čebelarstvo prevzel od matere, ki je bila v povojnem obdobju edina znana čebelarka, ki je obvladovala več kot 40 čebeljih družin. Kot čebelar veliko pozornosti namenja izobraževanju. Zelo pomembna so mu strokovna znanja o biologiji čebel, naravi, medovitih rastlinah, boleznih in škodljivcih.
 

Uredništvo Slovenskega čebelarja