Slovenski čebelar 5-2023

01.05.2023 12:53:02
Objavljamo mesečno glasovanje za najboljši strokovni članek v majski številki Slovenskega čebelarja, letnik 125.
Svoj glas oddate  >>> TUKAJ
 
V junijski številki glasila lahko preberete o:
- enotnem označevanju medu v Sloveniji
- shemah kakovosti na evropskem trgu
- razlogih za izvajanje selekcije v čebelnjaku

V izdaji smo prostor namenili naslednjim strokovnim vsebinam:

Čebelarska zveza Slovenije: Izjava ČZS o enotnem označevanju medu v Evropi
 
Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije je 15. aprila 2023 soglasno podprl nujnost enotnega označevanja medu v Evropi, s ciljem zaščite potrošnika in izrazil veliko zahvalo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS za ves trud pri izvedbi tega projekta.
 
Nadja Škrk in Vida Znoj: Izvajanje uradnega nadzora Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nad varnostjo in kakovostjo medu


Aljaž Debelak: Pristnost medu na evropskem trgu


V Evropski direktivi o medu (2001) je zapisano: »Medu, ji se daje v promet kot med ali je uporabljen v proizvodu za prehrano ljudi, ni dovoljeno dodati nobenih sestavin živil, vključno z aditivi za živila, niti drugih snovi razen medu«. Kar pomeni, da je v državah Evropske unije dovoljeno prodajati zgolj pristen med.
 
Aljaž Debelak: Sheme kakovosti medu v Evropi
 
Številni živilski pridelki in izdelki z unikatnimi značilnostmi, ki so posledica tradicionalnih metod pridelave ali edinstvenega naravnega okolja in podnebja, iz katerega izvirajo, so v Evropski uniji zaščiteni s shemami kakovosti. Živila, ki imajo posebno povezavo s poreklom, so lahko vključena v sheme »geografske označbe«. V evropske sheme kakovosti so vključeni tudi številni medovi iz različnih držav EU.

Tina Žerovnik: Pregled novih intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov za čebelarje in čebelarska društva.
 
V okviru nove Uredbe o izvajanju v sektorju čebelarskih prizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (v nadaljevanju uredba) bodo imeli čebelarji in čebelarska društva neposredno možnost kandidiranja v okviru podintervencij, ki so opisane v tem prispevku, sodelovali pa bodo lahko pri podintervenciji osnovne odbire in menjave matic, analizah čebeljih pridelkov v okviru interne kontrole in spremljali dognanja raziskav v okviru čebelarstva. 

dr. Peter Kozmus: Razlogi za izvajanje selekcije v lastnem čebelnjaku
 
Letos pripravljamo nov petletni Rejski program (RP) za kranjsko čebelo, ker obstoječemu konec leta poteče veljavnost. Kot že v sedaj veljavnem RP bosta tudi v prihodnjem ena izmed glavnih ciljev ohranitev populacije kranjske sivke ter selekcija nekaterih gospodarskih lastnosti, pri tem pa je ključno sodelovanje čebelarjev.

Peter Podgoršek, Manca Kojek, dr. Maja Smodiš Škerl in dr. Janez Prešern: Rezultati vzrejne dejavnosti v letu 2022
 
V letu 2022 je vzorce čebel za odobritev vzreje oddalo 33 vzrejevalcev. Vsi vzorci so bili pregledani na prisotnost spor noseme. Določili smo jih tudi kubitalni indeks. Delovna skupina je pregledala rezultate izvedenih analiz, pregledala vsa vzrejališča in ocenila mirnost čebel na satju, strnjenost zalege in obarvanost obročkov zadka. Izmed 285 družin je bilo potrjenih 113 matičarjev in 15 trotarjev. 10 trotarjev, sester po materi, je bilo nameščenih na plemenilni postaji Lučka Bela. Za vse smo izdali Zootehniška spričevala za plemensko kranjsko čebelo in s tem so vzrejevalci pridobili tudi dovoljenje za vzrejo in prodajo. V Izvorno rodovniško knjigo kranjske čebele je bilo vpisanih 44.461 matic, od tega 392 rodovniških. Večina rodovniških matic je bila oprašena na plemenilni postaji Lučka Bela. Izvoženih je bilo 44,4 % vzrejenih matic, približno 20 % več kot leto poprej. V EU je bilo izvoženih 11.112 matic, v druge države pa 3781. Prednjačile so Avstrija, Francija in Romunija. Izven geografske Evrope so bile matice izvožene v Iran in na Japonsko.
 


Klavdijo Babič: Čebelarjeva opravila v maju
 
Maja je na Obali obdobje glavne paše na akaciji in največ dela s čebelami. Ob ugodnem vremenu se čebele intenzivno razvijajo, zato postanejo AŽ-panji z omejeno prostornino hitro pretesni. Da družine ne izrojijo, višek zalege, čebel in hrane odvzamem ter porabim za izdelavo narejencev. Za pridobivanje kakovostnega svetlega akacijevega medu je pomembno, da imam v medišču svetlo satje, saj je iztočeni med iz temnejšega satja temnejši. Med dorbo akacijevo pašo v medišču živalne dužine družine zgradijo in napolnijo tudi do štiri sate in več.


Tadej Pavković: Ekološki certifikat je posledica našega dela, ne obratno
 
O ekološkem čebelarstvu in njegovi promociji v Sloveniji sem se pogovarjal z ekološko čebelarko Vesno Fabjan Bremec, ki živi in čebelari na Obali.
 

dr. Danilo Bevk: Pomoč opraševalcem v intenzivni kmetijski krajini
 
Opraševalci za svoje preživetje potrebujejo hrano, prostor za gnezdenje in zdravo okolje. Najtežje jim je to zagotoviti v intenzivni kmetijski krajini, kjer jih tudi najbolj potrebujemo.
 
 Uredništvo Slovenskega čebelarja