Smernice


Smernice 2015

Čebelarska zveza Slovenije je v sodelovanju z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin posodobila Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP (v nadaljevanju Smernice). Slednja je Smernice tudi potrdila. Največ sprememb v Smernicah se nanaša na področje Označevanje čebeljih pridelkov in krmljenja čebel. V Smernicah je opredeljena analiza tveganja za krmljenje čebel s konzumnim sladkorjem, zato bodo čebelarji, ki bodo upoštevali posodobljene Smernice, lahko za krmljenje čebel še naprej kupovali konzumni sladkor v živilskih prodajalnah. Čebelarji, ki Smernic ne bodo upoštevali, pa bodo morali bodisi sami pripraviti analizo tveganja za krmljenje čebel s konzumnim sladkorjem, bodisi v kmetijskih trgovinah kupiti krmni sladkor, ali čebele krmiti že z dokupljeno krmo (npr. pogače in sirupi, ki jih prodajajo čebelarske in kmetijske trgovine).
Spremenili smo tudi obrazce, razdelili smo jih po sklope glede na namen pridelave. Čebelar, ki prideluje samo med izpolnjuje manj obrazcev, kot čebelar, ki prideluje tudi druge čebelje pridelke. Smernice vsebujejo tudi obrazce, ki jih opredeljuje sistem Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, tako da ni potrebno izpolnjevati obrazcev na dveh mestih. Pred obrazci je tudi preglednica, ki opredeljuje, katere obrazce izpolnjujemo glede na način pridelave. Za dodatna pojasnila smo vam na voljo svetovalci za zagotavljanje varne hrane.
Posamezni obrazci so na voljo v pdf obliki, kamor lahko vpisujete vaše podatke elektronsko z računalnikom, zbrani pa so tudi wordovi obliki.
Obrazce lahko dobite tudi zbrane v brošuri v papirni obliki. Dobite jih lahko v tajništvu ČZS ali čebelarski trgovini na Lukovici, cena 3 €. 

Obrazci
Podatki o čebelarju
Obrazec 1: SOGLASJE OSEBE (čebelarja) O OBVEZNOSTI PRIJAVLJANJA BOLEZNI, KI SE LAHKO PRENAŠAJO Z DELOM
Obrazec 2: IZJAVA POSAMEZNIKA (čebelarja) O BOLEZENSKIH ZNAKIH

Obrazec 3: ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI
Obrazec 4A: FORMULAR ZA SAMOKONTROLO
Obrazec 4B: FORMULAR ZA SAMOKONTROLO-PRIDELAVA CVETNEGA PRAHU, MATIČNEGA MLEČKA IN PROPOLISA
Obrazec 5: POLNJENJE MEDU IN PORABA ZAŠČITNIH PRELEPK SMGO
Obrazec 6: PRIMER OBRAZCA ZA KOREKCIJSKE POSTOPKE, ki ga izpolni čebelar
Obrazec 7: NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIKIH IN ZAMRZOVALNIKIH
Obrazec 8: UMIK/ODPOKLIC (primer obrazca)
Obrazec 9: HOMOGENIZACIJA MEDU
Obrazec 10: KRMLJENE ČEBEL Z MEDOM
Obrazec 11: PRIMER OBRAZCA ZA IZVAJANJE KONTROLE KOLIČIN PREDPAKIRANIH IZDELKOV
Obrazec 12: PRIMER EVIDENCE ČIŠČENJA IN KONTROL (čebelar izpolni po izvedeni nalogi)
Obrazec 13: NAČRT/PLAN IN REALIZACIJA USPOSABLJANJA ČEBELARJEV
VSI OBRAZCI

PPT Predavanja
 
Podobne vsebine
Predstavitev
Zgodovina
Organizacija
Predsednik ČZS
Konferenca COLOSS in Simpozij o apiterapiji v Sloveniji
eČebelar
Čebelarska društva
Pravilniki ČZS
Zapisniki sej
Ponudba
ČEBELARSKA KNJIŽNICA JANEZA GOLIČNIKA
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet
Simpozij o apiterapiji
Slovenski čebelar 2017 - arhiv
Slovenski čebelar 2019 - arhiv
Slovenski čebelar 2020 - arhiv
Laboratorij
Uredba – čebelarstvo 2017-2019
Pevski zbor
Slovenski čebelar 2016 - arhiv
Uredba – čebelarstvo
Posadi avtohtono medovito drevo
Svetovni dan čebel
Smernice
Banner
O projektu »Korak zase, korak za sladkorčke«
Podporniki projekta in aktivno sodelujoči
Čebelji pridelki v prehrani diabetikov
Kako lahko pomagam?
Zbrana denarna sredstva za sladkorčke
Operacija Štartaj kot čebelar
Reklama na prvi strani
Pokrovitelji ČZS
Porcijski med
Apimondija 2021
Vremenska napoved
Človek posadi, čebela opraši!
Javni razpisi in natečaji
Napoved medenja
Banka medovitih rastlin
Namenitev dela dohodnine ČZS
Popusti s člansko izkaznico
Odlikovanci Čebelarske zveze Slovenije
Slovenski čebelar 2018 - arhiv
Odlikovanci 2018
Odlikovanci 2019
Korak zase, korak za sladkorčke
Pisne podpore projektu
Uredba - čebelarstvo 2020-2022
Seznam razporejevalcev na stojišča
International Video Conference 22nd-24th October 2021, Slovenia
Apitherapy for Children - General Information
Apitherapy for Children - Symposium organisation structure
Apitherapy for Children - Main Topics
Apitherapy for Children - Program
Apitherapy for Children - Abstract Submission
Apitherapy for Children - Registration Exhibition
Apitherapy for Children - Contests
Apiterapija za otroke - Splošne informacije
Apiterapija za otroke - Organizacijska struktura
Apiterapija za otroke - Glavne teme
Apiterapija za otroke - Program
Apiterapija za otroke - Prijava povzetkov
Apiterapija za otroke - Registracija
Apiterapija za otroke - Natečaj
Podpora kasnejši košnji
Podpora občin
Čebelja pravljica povezuje
Domov / Home
Dan sajenja medovitih rastlin
Slovenian Bee Forage Planting Day 2022
Slovenski čebelar 2021 - arhiv
Partnerji / Partners
Regijski učni čebelnjaki