Laboratorij


Laboratorij Čebelarske zveze Slovenije

V laboratoriju Čebelarske zveze Slovenije opravljamo analize kakovosti medu, ki jih opredeljuje Pravilnik o medu (Ur. L. RS 4/11, 9/15) in sicer:
-električna prevodnost,
-diastazno število,
-pH in vsebnost prostih kislin
-vsebnost vode,
-vsebnost HMF,
-vsebnost sladkorjev (glukoza, fruktoza, saharoza),
-vsebnost netopnih snovi
ter pelodno in senzorično analizo, ki služita za določanje botaničnega porekla (vrste medu).

Čebelarji, ki jih zanima kakovost medu ali določitev vrste, lahko med prinesejo v analizo. Za analizo posameznega parametra zadostuje 60 g medu, za določitev vrste medu, ga potrebujemo 100 g. Analiza je do zapolnitve razpoložljivih sredstev za čebelarje brezplačna. 

Arhiv objave