Oglaševanje


Za možnosti oglaševanja si oglejte dokument: Politika oglaševanja ter cenik oglasov in osmrtnic v glasilu Slovenski čebelar.

Za več informacij glede oglaševanja v glasilu Slovenski čebelar, kontaktirajte uredništvo (01/729 61 14, tadej.pavkovic@czs.si).