Predavatelji


PREDAVATELJI ZAPOSLENI ČZS
Vlado Auguštin, Aleš Bozovičar, Simon Golob, dr. Andreja Kandolf Borovšak, Nataša Klemenčič Štrukelj, dr. Peter Kozmus, dr. Nataša Lilek, Tanja Magdič, Boštjan Noč, Tomaž Samec

ZUNANJI SODELUJOČI PREDAVATELJI V OBDOBJU 2018-2020
Arh Ivanšek Marija, Babič Klavdijo, Babnik Peter, Baša Rihard, Bauman Jožef, Borštnik Brane, Bračko Ivan, Čopar Ivan, Dolgan Franko, Fajdiga Vladimir, Gačnik Janez, Goričan Janko, Gustinčič Matjaž, Justinek Jure, Kadiš Miran, Kapun Dr. Stanislav, Kirbiš Bruno, Kobe Franc, Korošec Jožef, Korošec Marjan, Krebelj Jež Anastazija, Kropivšek Janez, Lesnjak Tomaž, Madjar Jakob, Marinč Helena, Markič Janez, Meglič Milan, Metelko Miha, Milinkovič Dušan, Pehant Ivan, Podrižnik Franc, Praper Pavel, Pušnik Vlado, Sivec Marija, Smodiš Škerl Dr. Maja, Smrdelj Andreja, Šabec Zorko, Šauperl Tomaž, Šavli Danijel, Šemen Štefan, Šivic Franc, Šolar Franc, Urh Milena, Vogrinec Vlado, Vranešič Uroš, Zidarič Zoran