Uredba - čebelarstvo 2020-2022


Čebelarska zveza Slovenije v okviru Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 izvaja več ukrepov.

Usposabljanja v čebelarstvu
Poročilo 2020
Video za usposabljanja v čebelarstvu: »Registracija čebelnjaka«

Aplikativna raziskava karakterizacija čebeljih pridelkov
Poročilo 2020

Aplikativna raziskava optimizacija tehnologije pridelave strupa
Poročilo 2020

Analize čebeljih pridelkov
Poročilo 2020 sklop1
Poročilo 2020 sklop2
Poročilo 2020 sklop3
Menjava čebeljih matic
Poročilo 2020