Uredba – čebelarstvo 2017-2019


Čebelarska zveza Slovenije v okviru Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019 izvajala več ukrepov.


Aplikativna naloga karakterizacije čebeljih pridelkov ter vpliv postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo
Poročilo 2017 
Poročilo 2018
Poročilo 2019 - delno
Poročilo 2019 - končno

Aplikativna naloga vpliva tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu
Poročilo 2017
Poročilo 2018
Poročilo 2019 - delno
Poročilo 2019 - končno

Usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju
Poročilo 2017
Poročilo 2018
Poročilo 2019

Spodbujanje osnovne odbire in menjave čebeljih matic
Poročilo 2017
Poročilo 2018
Poročilo 2019 - delno
Poročilo 2019 - končno

Analize čebeljih pridelkov
Poročilo 2017
Poročilo 2018
Poročilo 2019