Certificiranje ponudnikov čebelarskega turizma


Čebelarska zveza Slovenije si prizadeva za razvoj in uveljavitev čebelarske turistične ponudbe, ki postaja redna ponudba slovenskega turizma.

 

V ta program se lahko vključijo vsi zainteresirani čebelarji, ki se že ukvarjajo s čebelarsko turistično ponudbo in tudi tisti, ki to načrtujejo. Na podlagi pisne izjave strokovna komisija, ki jo oblikuje Čebelarska zveza Slovenije, izvede presojo čebelarskega turizma in na podlagi te ocene določi število čebelic (1-3), ki jih turizem prejme. Čebelarska zveza Slovenije nato vsako leto načeloma ob dnevu turizma podeli certifikate novim certificiranim ponudnikom čebelarske turistične ponudbe.

 

V letošnjem letu nadaljujemo s programom certificiranja ponudnikov čebelarskega turizma. V ta program se lahko vključijo vsi zainteresirani čebelarji, ki se že ukvarjajo s čebelarsko turistično ponudbo in tudi tisti, ki to načrtujejo.

 

Za vse zainteresirane čebelarje - ponudnike čebelarskega turizma vabimo, da na naslov ČZS posredujejo predpisano pisno izjavo o sodelovanju v programu certificiranja ponudnikov čebelarskega turizma, do vključno 1. maja 2018. Za več informacij smo vam na voljo na e- naslovu: info@czs.si .

Pisna izjava

Sekcija ponudnikov apiturizma pri ČZS
Z odločitvijo, da pristopite v sistem certificiranja ponudnikov čebelarskega turizma, pridobite pravico, da se z vašo ponudbo predstavite na spletni strani www.apiturizem.si . Za te potrebe bomo potrebovali vaš opis ponudbe in slikovni material. Tisti, ki že imate predstavitev na spletni strani, jih prosim preglejte in podajte morebitne popravke.
 
Če pa se odločite, da se včlanite še v Sekcijo ponudnikov apiturizma pri ČZS, potem pa vam ob poravnanju 70€ članarine, pripada tudi predstavitev na angleški podstrani spletne strani www.apiturizem.si. Vaša dolžnost je le, da nam dostavite prevod vaše predstavitve.
 
Sekcija ponudnikov apiturizma pri ČZS je bila ustanovljena leta 2016, saj smo ugotovili, da le združeni ponudniki s predstavniki, ki jih zastopajo, lahko nastopajo kot sogovorniki z državo, Slovensko turistično organizacijo in turističnimi agencijami. Na ta način smo začeli pogovore z STO in si izborili, ter skupaj z njimi oblikovali brošuro, ki predstavlja čebelarski turizem in katero STO deli po vseh sejmih, kjer so prisotni. Na tej brošuri ni izpostavljen noben ponudnik posamezno, je pa izpostavljena naša spletna stran, ki pa ravno zaradi tega mora ŽIVETI in biti AKTUALNA. Sekcija skrbi za urejanje spletne strani in tudi izobraževanje ponudnikov čebelarskih turizmov.
 


Certificirani ponudniki čebelarskih turizmov

CERTIFICIRANI V LETU 2013
Z.š. Vlagatelj Naslov vlagatelja Član Apisekcije
1 Stanislav Gorenc Šmarješke Toplice 13 c, 8220 Šmarješke Toplice Da
2 Blaž Ambrožič Selo pri Bledu 26, 4260 Bled Da
3 Franc Šolar Strmca 81 a, 3270 Laško Da
4 Bojan Guček Gorica pri Dobjem 7, 3224 Dobje pri Planini  
5 Ljudska univerza Radovljica Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica Da
6 Slavko Pavlovič Log 63, 3252 Rogatec Da
7 Jožef Kokl Potoče 24 a, 4205 Preddvor Da
8 Jožef Tigeli Krapje 22, 9241 Veržej Da
9 Irma Petelin Pliskovica 77 b, 6221 Dutovlje Da
10 Ivan Čopar Loke 44 a, 3330 Mozirje  
11 Karl Vogrinčič Močna 51, 2231 Pernica  
12 Štefan Inglič Srednja vas-Poljane 2, 4223 Poljane nad Škofjo Loko Da
13 Aleksander Žvikart Mizarska cesta 21, 3210 Slovenske Konjice  
14 Herman Kisilak Serdica 1/d, 9262 Rogašovci Da
15 Anton Koželj Adamičeva 5, 1293 Šmarje Sap Da
16 Jožef Kolarič Sveta Ana 30 a, 2233 Sveta Ana v Slovenskih Goricah  
17 Zavod za turizem in kulturo Žirovnica Žirovnica 14, 4274 Žirovnica Da
18 Andreja Stankovič Šmarješka cesta 44, 8000 Novo mesto  
19 Božnar čebelarstvo Polhov Gradec 72, 1355 Polhov Gradec Da
20 Marko Cesar Pot na Rute 8, Razvanje, 2000 Maribor  
       

CERTIFICIRANI V LETU 2014
Z.š. Vlagatelj Naslov vlagatelja Član Apisekcije
21 Jože Sever Stara cesta 12, 8333 Semič  
22 Albert Javornik Golavabuka 24, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu Da
23 Maja Kokove-Hrovat Kot 2, 5230 Bovec Da
24 Marino Jurada Kampel 26/b, 6000 Koper  
25 Jože Tomše Globočice 5, 8262 Krška vas  
26 Čebelarska zveza Bele Krajine Kolodvorska cesta 34, 6340 Črnomelj  
27 Robert Skubin Hlevnik 1, 5212 Dobrovo Da
28 Bojan Pavlin Sela 8, 9333 Semič  
29 Franci Strupi Spodnji Brnik 43, 4207 Cerklje na Gorenjskem Da
30 Ksenija in Janez Dremelj Dragovšek 13, 1275 Šmartno pri Litiji  
31 Štefan Šemen Lipa 145 a, 9231 Beltinci Da
       

CERTIFICIRANI V LETU 2016
Z.š. Vlagatelj Naslov vlagatelja Član Apisekcije
32 Štefan Virjent Oševek 13 a, 1241 Kamnik  
33 Franc Žerjal Mak Brilejeva ulica 7, 1000 Ljubljana Da
34 Ivan Atelšek Povir 52 a, 6210 Sežana Da
35 Peter Kozmus Pilštajn 62, 3261 Lesično Da
       

CERTIFICIRANI V LETU 2017 
Z.š. Vlagatelj Naslov vlagatelja Član Apisekcije
36 Klemen Skok Cesta na lepo njivo 19, 3330 Mozirje Da
37 Stanko Rakušček Magozd 5b, 5222 Kobarid  
38 Dušan Božič Gradišče 33, 5271 Vipava  
39 Barbara Prelesnik Kojek Hrovača 58, 1310 Ribnica Da
       

CERTIFICIRANI V LETU 2018
Z.š. Vlagatelj Naslov vlagatelja Član Apisekcije
40 Boštjan Noč Selo pri Žirovnici 42, 4274 Žirovnica Da
41 Janez Fink Drečji vrh 16, 8231 Trebelno  
42 Božnik Branko Zoisova 17a, 4264 Bohinjska Bistrica
 

DODATNI ČLANI APISEKCIJE KI NISO PONUDNIKI ČEBELARSKEGA TURIZMA 
Z.š. Vlagatelj Naslov vlagatelja  
1 Klub profesionalnih turističnih vodnikov Okrogarjeva ulica 4, 1231 Ljubljana - Črnuče Da
2 Muzeji Radovljiške občine Linhartov trg 1, Radovljica DaArhiv objave