Uredba – čebelarstvo


Izvajanje aplikativnih raziskav s področja čebelarstva


Čebelarska zveza Slovenije v okviru Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji izvaja več aplikativnih raziskav. Povzetki raziskav so bili objavljeni v reviji Slovenski čebelar in na predavanjih in posvetih v Sloveniji. V celoti pa objavljamo tudi delna poročila. Zaključna poročila bodo na voljo po končani nalogi v letu 2016.

 

Prilagamo poročila naslednjih nalog:
Karakterizacija slovenskega medu

Poročilo projekta Karakterizacija slovenskega medu za leto 2014
Poročilo projekta Karakterizacija slovenskega medu za leto 2015
Poročilo projekta Karakterizacija slovenskega medu za leto 2016
Končno poročilo projekta Karakterizacija slovenskega medu

Ugotavljanje vpliva ostankov zdravil ter drugih škodljivih snovi na čebelje pridelke, na zdravje in preživetje čebeljih družin
Ugotavljanje vpliva ostankov zdravil ter drugih škodljivih snovi na čebelje pridelke, na zdravje in preživetje čebeljih družin za leto 2014
Ugotavljanje vpliva ostankov zdravil ter drugih škodljivih snovi na čebelje pridelke, na zdravje in preživetje čebeljih družin za leto 2015 
Ugotavljanje vpliva ostankov zdravil ter drugih škodljivih snovi na čebelje pridelke, na zdravje in preživetje čebeljih družin za leto 2016
Končno poročilo o ugotavljanju vpliva ostankov zdravil ter drugih škodljivih snovi na čebelje pridelke, na zdravje in preživetje čebeljih družin

Ugotavljanje vpliva tehnologije čebelarjenja in kakovosti čebelje prehrane na čebelje pridelke in vitalnost čebeljih družin

Ugotavljanje vpliva tehnologije čebelarjenja in kakovosti čebelje prehrane na čebelje pridelke in vitalnost čebeljih družin za leto 2014
Ugotavljanje vpliva tehnologije čebelarjenja in kakovosti čebelje prehrane na čebelje pridelke in vitalnost čebeljih družin za leto 2015
Ugotavljanje vpliva tehnologije čebelarjenja in kakovosti čebelje prehrane na čebelje pridelke in vitalnost čebeljih družin za leto 2016
Končno poročilo o ugotavljanju vpliva tehnologije čebelarjenja in kakovosti čebelje prehrane na čebelje pridelke in vitalnost čebeljih družin 


Poročilo o menjavi matic v letu 2015