Dan sajenja medovitih rastlin


DAN SAJENJA MEDOVITIH RASTLIN DAY OF PLANTING HONEY PLANTS PARTNERJI / PARTNERS

 

"Dan sajenja medovitih rastlin" v letu 2024


Čebelarji smo že večkrat dokazali, da znamo, zmoremo in tudi da nam je mar za kranjsko čebelo kot tudi za naš skupni prostor. Tako je tudi pri projektu »Dan sajenja medovitih rastlin«.

To dokazujejo tudi podatki, ki smo jih skupaj z vami po celotni Sloveniji opravili po do sedaj prehojeni poti omenjenega projekta. Namreč s tem projektom smo posadili več kot 250.000 sadik medovitih rastlin. Lani smo čebelarji še dodatno posejali 300 kilogramov semena gozdnih drevesnih vrst (trokrpega javorja, topokrpega javorja, lipe, lipovca ter maklena) na 20 hektarjih pogorelega gozda na Krasu in pomagali pri njegovi obnovi.

Seveda brez podpore s strani donatorjev, sponzorjev in države ne bi bil projekt tako zelo uspešen. Predvsem pa tudi brez vas, spoštovani čebelarji, ki ste na terenu širili in ozaveščali širok krog javnosti o pomenu sajenja medovitih rastlin v naš prostor.

Tako bomo tudi letos izpeljali »Dan sajenja medovitih rastlin«, ki bo v soboto, 23. marca 2024.

K projektu vabimo vsa čebelarska društva, da se pridružijo in kandidirajo na Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024. Vlagatelj (čebelarsko društvo) mora priložiti vse skenirane izvirne račune na njegovo ime in vsa dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Upravičen je do 1.000,00 eurov podpore za nakup sadik medovitih rastlin v programskem letu. Delež podpore znaša 100 % upravičenih stroškov nakupa sadik medovitih rastlin. Rok za oddajo vlog začne teči 1. marca 2024 ob 9. uri in traja do 31. julija 2024 do 15. ure. Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Dodatne informacije o omenjenem razpisu vam lahko nudita svetovalca Alešu Bozovičarju (041/644 217, ales.bozovicar@czs.si) in Tomažu Samcu (040/436 517, tomaz.samec@czs.si).

Tako imamo čebelarji eno od možnosti in priložnosti, da na ta dan skupaj sadimo medovite rastline. Namreč namen je tako zelo širok, saj s tem čebelam kot tudi ostalim opraševalcem pomagamo, da se bodo v prihodnje lahko normalno razvijali, opraševali rastline in da bomo imeli tudi v prihodnosti široko paleto različnih vrst medu kot tudi ostalih čebeljih pridelkov kot tudi široko izbiro lokalno pridelanega sadja in zelenjave. S sajenjem medovitih rastlin pa prispevamo tudi k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in posledično zmanjšuje ogljični odtis.

Zato širimo in ozaveščajmo skupaj javnost o pomenu čebel, opraševanja in sajenja medovitih rastlin.

Tomaž Samec

 
Arhiv objave
Podobne vsebine
Predstavitev
Zgodovina
Organizacija
Predsednik ČZS
Konferenca COLOSS in Simpozij o apiterapiji v Sloveniji
eČebelar
Čebelarska društva
Pravilniki ČZS
Zapisniki sej
Ponudba
ČEBELARSKA KNJIŽNICA JANEZA GOLIČNIKA
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet
Simpozij o apiterapiji
Slovenski čebelar 2017 - arhiv
Slovenski čebelar 2019 - arhiv
Slovenski čebelar 2020 - arhiv
Laboratorij
Uredba – čebelarstvo 2017-2019
Pevski zbor
Slovenski čebelar 2016 - arhiv
Uredba – čebelarstvo
Posadi avtohtono medovito drevo
Svetovni dan čebel
Smernice
Banner
O projektu »Korak zase, korak za sladkorčke«
Podporniki projekta in aktivno sodelujoči
Čebelji pridelki v prehrani diabetikov
Kako lahko pomagam?
Zbrana denarna sredstva za sladkorčke
Operacija Štartaj kot čebelar
Reklama na prvi strani
Pokrovitelji ČZS
Porcijski med
Apimondija 2021
Vremenska napoved
Človek posadi, čebela opraši!
Javni razpisi in natečaji
Napoved medenja
Banka medovitih rastlin
Namenitev dela dohodnine ČZS
Popusti s člansko izkaznico
Odlikovanci Čebelarske zveze Slovenije
Slovenski čebelar 2018 - arhiv
Odlikovanci 2018
Odlikovanci 2019
Korak zase, korak za sladkorčke
Pisne podpore projektu
Uredba - čebelarstvo 2020-2022
Seznam razporejevalcev na stojišča
International Video Conference 22nd-24th October 2021, Slovenia
Apitherapy for Children - General Information
Apitherapy for Children - Symposium organisation structure
Apitherapy for Children - Main Topics
Apitherapy for Children - Program
Apitherapy for Children - Abstract Submission
Apitherapy for Children - Registration Exhibition
Apitherapy for Children - Contests
Apiterapija za otroke - Splošne informacije
Apiterapija za otroke - Organizacijska struktura
Apiterapija za otroke - Glavne teme
Apiterapija za otroke - Program
Apiterapija za otroke - Prijava povzetkov
Apiterapija za otroke - Registracija
Apiterapija za otroke - Natečaj
Podpora kasnejši košnji
Podpora občin
Čebelja pravljica povezuje
Domov / Home
Dan sajenja medovitih rastlin
Slovenian Bee Forage Planting Day 2022
Slovenski čebelar 2021 - arhiv
Partnerji / Partners
Regijski učni čebelnjaki