Dan sajenja medovitih rastlin


DAN SAJENJA MEDOVITIH RASTLIN DAY OF PLANTING HONEY PLANTS PARTNERJI / PARTNERS

»Dan sajenja medovitih rastlin« 2022 
s pobudo celotnemu svetu, da pristopi k projektu:
Do leta 2030 želimo v Sloveniji posaditi 2 milijona medovitih rastlin!


Spoštovani!

Slovenski čebelarji se zelo dobro zavedamo pomembnosti ohranjanja čistega in zdravega okolja, saj že vsaka najmanjša sprememba v njem lahko zelo hitro vpliva na naravo, kar med prvimi občutijo naše čebele in ostali opraševalci. Zaradi tega se je Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) odločila, da naredi odločnejši korak in prevzame pobudo za zmanjševanje negativnega vpliva na okolje zaradi toplogrednih plinov, za katere smo vsi odgovorni. Čebelarji že dolga leta spodbujamo sajenje medovitih rastlin preko sodelovanja z občinami. Številne občine so podprle predlog ČZS in ob rojstvu otrok podarjajo staršem medovita drevesa, prav tako pa smo vse občine prosili, da svoje parkovne površine pokosijo, ko rože odcvetijo. Želimo, da naše prihodnje generacije prav tako užijejo vse lepote, ki nam jih nudi Zemlja, zato začenjamo s projektom »Dan sajenja medovitih rastlin«. Čebelarji gremo odločno od besed k dejanjem!

Zavedamo se, da takšen odločen korak poleg naše močne volje in želje po spremembi zahteva podporo celotne družbe in dobro strokovno znanje, ki so nam ga brez oklevanja ponudili na Zavodu za gozdove Slovenije. S svojim strokovnim delom bodo skrbeli, da se bodo ustrezna medovita drevesa sadila v primerno okolje, kot tudi strokovno pripravili navodila glede sajenja, vzdrževanja in nege medovitih dreves. Poleg samih medovitih drevesnih vrst želimo v naš projekt vključiti tudi ostale medovite rastline, zato smo zelo veseli že dogovorjenega sodelovanja s slovenskimi srednjimi kmetijskimi šolami: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Ptuj - Šola za ekonomijo turizem in kmetijstvo, Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma in Šolski center Šentjur. K aktivnemu sodelovanju bomo povabili tudi vse nevladne organizacije, lokalne skupnosti, … ter nasploh vse Slovence, saj vsak lahko s sajenjem medovitih dreves prispeva svoj delež k projektu.

Za uspešno izvedbo projekta potrebujemo tudi avtohtone sadike medovitih dreves (lipa, javor, kostanj, jabolka, hruška, češnja ...) zato smo zelo veseli, da bodo brezplačne sadike zagotovili tako Zavod za gozdove Slovenije kot številni donatorji in sponzorji. Med njimi tudi trgovsko podjetje BAUHAUS, ki bo vsakemu Slovenskemu čebelarju zagotovilo brezplačno eno medovito drevo.

»Dan sajenja medovitih rastlin« bo prvi konkretno projekt v EU, ki bo pripomogel k ciljem EU, da se do leta 2030 posadijo 3 milijarde dreves in bo hkrati močno prispeval k načrtovanim ponorom emisij toplogrednih plinov v EU ter podnebni nevtralnosti Evrope. Poleg tega je cilj projekta tudi to, da se poveča medovitost Slovenije ter se tako poskrbi za medenje v prihodnosti, ko bo preživetje opraševalcev zaradi podnebnih sprememb vedno težje. Brez opraševalcev pa bo pridelava hrane še bolj otežena, saj je 70 % pridelana hrane na svetu odvisne od opraševalcev. Medovite rastline bomo čebelarji, kot tudi vsi zainteresirani posamezniki sadili na večjih ali manjših površinah: v slovenskih gozdovih, na vrtovih, v balkonskih koritih, kot tudi na javnih površinah – v parkih in drugod. S tem plemenitim delom bomo vsi skupaj poskrbeli za naše čebele in ostale opraševalce ter jim z novimi medovitimi rastlinami omogočili nove vire vir hrane za njihov razvoj.

Slovenski čebelarji dajemo pobudo celotnemu svetu, da se priključi našemu projektu, saj naš planet potrebuje sajenje medovitih dreves za ohranjanje okolja, za ohranjanje opraševalcev in s tem posledično za preživetje opraševalcev in s tem zagotavljanje opraševalnega servisa za pridelavo 70 % hrane.

Bistvo našega projekta ne bodo le besede in črke na papirju, ampak konkretna dejanja, zato si rezervirajte zadnjo soboto v mesecu marcu 2022 (želimo si, da bo ta projekt postal vsakoleten), ko bo vsak izmed nas posadil medovito rastlino in s tem omogočil pašo ter preživetje našim opraševalcem, hkrati pa s svojim dejanjem omogočil ohranitev narave za prihodnje rodove.

Cilj je, da Slovenija in celoten svet stopi skupaj in da 26. marca 2022 posadimo čim več medovitih rastlin.

O nadaljevanju in vseh aktivnostih, ki jih bomo izvajali v okviru projekta, vas bomo obveščali in verjamemo, da se bo vsak izmed nas priključil akciji in prihodnje leto posadil medovito rastlino.
Arhiv objave
Podobne vsebine
Predstavitev
Zgodovina
Organizacija
Predsednik ČZS
Konferenca COLOSS in Simpozij o apiterapiji v Sloveniji
eČebelar
Čebelarska društva
Pravilniki ČZS
Zapisniki sej
Ponudba
Čebelarska knjižnica
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet
Simpozij o apiterapiji
Slovenski čebelar 2017 - arhiv
Slovenski čebelar 2019 - arhiv
Slovenski čebelar 2020 - arhiv
Laboratorij
Uredba – čebelarstvo 2017-2019
Pevski zbor
Slovenski čebelar 2016 - arhiv
Uredba – čebelarstvo
Posadi avtohtono medovito drevo
Svetovni dan čebel
Smernice
Banner
O projektu »Korak zase, korak za sladkorčke«
Podporniki projekta in aktivno sodelujoči
Čebelji pridelki v prehrani diabetikov
Kako lahko pomagam?
Zbrana denarna sredstva za sladkorčke
Operacija Štartaj kot čebelar
Reklama na prvi strani
Pokrovitelji ČZS
Porcijski med
Apimondija 2021
Vremenska napoved
Človek posadi, čebela opraši!
Javni razpisi in natečaji
Napoved medenja
Banka medovitih rastlin
Namenitev dela dohodnine ČZS
Popusti s člansko izkaznico
Odlikovanci Čebelarske zveze Slovenije
Slovenski čebelar 2018 - arhiv
Odlikovanci 2018
Odlikovanci 2019
Korak zase, korak za sladkorčke
Pisne podpore projektu
Uredba - čebelarstvo 2020-2022
Seznam razporejevalcev na stojišča
International Video Conference 22nd-24th October 2021, Slovenia
Apitherapy for Children - General Information
Apitherapy for Children - Symposium organisation structure
Apitherapy for Children - Main Topics
Apitherapy for Children - Program
Apitherapy for Children - Abstract Submission
Apitherapy for Children - Registration Exhibition
Apitherapy for Children - Contests
Apiterapija za otroke - Splošne informacije
Apiterapija za otroke - Organizacijska struktura
Apiterapija za otroke - Glavne teme
Apiterapija za otroke - Program
Apiterapija za otroke - Prijava povzetkov
Apiterapija za otroke - Registracija
Apiterapija za otroke - Natečaj
Podpora kasnejši košnji
Podpora občin
Čebelja pravljica povezuje
Domov / Home
Dan sajenja medovitih rastlin
Slovenian Bee Forage Planting Day 2022
Slovenski čebelar 2021 - arhiv
Partnerji / Partners
Regijski učni čebelnjaki