Maj- kontrolni pregledi čebeljih družin
- preprečevanje rojenja
- vstavljanje gradilnih satov
- omogočanje prostora v medišču 
- prevoz čebel na pašo

Mesec maj prinaša čebelarju obilico dela, v kolikor hoče doseči višek razvoja svojih čebeljih družin. Posledice prezimovanja se počasi umikajo vse večji moči čebeljih družin.

Kakor v aprilu, moramo tudi v maju čebelje družine pregledati najmanj trikrat in pri pregledih opraviti pomembna dela. Ena od njih sta povečevanje prostornine panja za zaleganje matice in dodajanje satnic. S temi posegi v panju izkoristimo vso sposobnost matice in odstranimo enega od prvih vzrokov za rojenje. Gradnja satja, dovolj prostora za zaleganje matice in nemoten pretok feromonov v panju so ključni za preprečevanje rojenja. Če namreč mlade čebele nimajo kam odlagati matični mleček in če nimajo dovolj prostora za gradnjo satja, je rojilni nagon ob skromnih pašah lahko zelo velik.
V panj vstavimo gradilni satnik, s katerim želimo doseči več ciljev. V gradilnem satniku čebele svobodno gradijo trotovino ali pa čebelje celice. To satje čebelarji izrezujemo in tako dobimo prvovrsten vosek, ki ni okužen z raznimi primesmi ostankov kemičnih sredstev. Gradilni satnik, tudi znatno olajša pregled družin; predstavlja namreč barometer rojilnega razpoloženja v čebelji družini. Če je zgrajen v celoti pomeni, da se družina še ne pripravlja na rojenje. Nasprotno pa moramo družine, pri katerih iz gradilnika nimamo ničesar izrezati ali le malo, obvezno pregledati. To je namreč znak, da se družina pripravlja na roj, ali na preleganje matice ali pa naznanja slabo pašo. Gradilni satnik je pomemben dejavnik pri zmanjšanju z okuženostjo z varojo.

V kolikor imamo čebelje družine, katere pred glavno pašo še niso dosegle svojega maksimuma, je še vedno čas , da jim pomagamo s pašnimi čebelami iz rezervnih družin. To je še posebej enostavno pri nakladnih panjih. Panj z rezervno družino iz rezervnega stojišča enostavno postavimo na ali pa poleg panja proizvodne čebelje družine. Po nekaj dneh panj z rezervno družino odnesemo nazaj na rezervno stojišče, oddaljeno cca 2-3 km. Vse pašne čebele, ki so izletele iz rezervnih panjev, se bodo sedaj vračale v proizvodna društva in jih tako številčno okrepile.

V naših skromnih pašnih razmerah, je za dober pridelek medu nujno, da matice pred pašo ko so panji na višku moči, omejimo pri zaleganju. Tako se zmanjša količina zalege v času glavne paše, kar povzroči da se sprosti veliko čebel, ki bi sicer oskrbovale zalego in tako lahko postanejo nabiralke. Na ta način se maksimalno poveča nabiralna moč čebelje družine. Najbolj pogost način omejevanja matice pri zaleganju je z matično rešetko.

Varoja:
Maja moramo opraviti temeljito diagnozo in ugotoviti, koliko varoj je v čebelji družini. Če diagnoza pokaže, da moramo ukrepati še pred koncem paše, imamo na razpolago več možnosti: nadaljujejo lahko izrezovanje trotovine ali odvzemamo sate pokrite čebelje zalege, vključimo lovilne sate itd. Biotehnične ukrepe vgrajujemo v naš način čebelarjenja tako, da bomo čim manj stvari počeli samo zaradi varoje, ampak da bomo sočasno zavirali tudi rojilno razpoloženje, delili družino z oblikovanjem narejenca z zalego, naredili umetni roj ipd..Avtor: Vlado Auguštin