Marec- temeljiti pregled čebeljih družin
- preveriti zalogo hrane
- sajenje medovitih rastlin
- priprava satnic

Mesec marec je navadno še toliko hladen, da nam pri čebelah na splošno dopušča le najnujnejša opravila, pa še za ta moramo počakati, da se temperatura v senci dvigne vsaj na 10 C. Prve preglede opravimo zelo hitro, saj moramo paziti , da v panju ne izgubimo preveč toplote in da pretirano ne vznemirjamo čebeljih družin.

Pri prvem pregledu ocenimo rezerve medu, ki morajo biti v tem trenutku od 8 -10 kg, stanje zalege in zdravje družine. V kolikor je čebelja družina brez hrane ji dodamo sat z medom iz rezerve ali iz družine, ki jo ima viška. Prav tako preverimo če je v panju matica. Kvalitetna čebelja zalega nam je dober dokaz za to. Več pozornosti namenimo družinam, ki slabo ali sploh ne izletavajo. Če najdemo družino brez zalege in z majhnim številom čebel jih ometemo, panj pa zapremo. Ometene čebele si bodo same izprosile vstop v drugi panj. V kolikor pa je kakšna družina odmrla , takšen panj zapremo, očistimo in dezifinciramo .

Včasih se izplača, da oslabeli družini, ki ne zaseda vsega satja, zaradi lažjega ogrevanja zožimo prostor in jo z pregradno desko v velikosti in debelini satnika omejimo na manjše število satov. Oslabela družina se bo v manjšem prostoru lepše razvijala in ji bomo prostor po potrebi sproti razširjali.

Staro čebelarsko pravilo pravi: za kolikor tehtnica pade po 15 marcu, toliko hrane moramo dodati. Proti koncu meseca marca že napoči čas 40 dni pred začetkom prve paše, katera je v naših krajih akacija. Da bomo cvetenje akacije čim bolj izrabili, moramo začeti čebelje družine vzpodbujati k čim večjem razvoju. Pri tem moramo upoštevati, da traja razvoj od jajčeca do izlegle čebele - delavke 21 dni in da začnejo čebele v normalnih razmerah izletavati na pašo šele po treh tednih (zakon 40 dni). Najenostavnejši postopek pospeševanja razvoja je, da z vilicami natrgamo ali napraskamo pokrovce na medenih satih . Čebele bodo začele med takoj prenašati, matica bo dobila občutek, da je v naravi paša in zato začela intenzivnejše zalegati. Čebelja družina z zadostno zalogo medu in cvetnega praha, ne potrebujejo nobenega krmljenja.

Varoja:
Varoja bo sedaj pobrala svoj zadnji davek, v prihodnjih mesecih pa se bo začasno potuhnila. Vsi panji, pri katerih smo ugotovili velik naravni odpad varoe, nam bodo problematični kasneje pozno poleti oz. jeseni.
V čebelji družini, ki jo pozimi uniči varoza, je že v jeseni veliko število teh parazitov, zato precej mladic zadnjih generacij zimskih čebel odmre že v pokritih celicah. Pri prvem spomladanskem pregledu čebel v takšnih panjih najdemo sate s pokrito zalego, na prvi pogled podobne satom obolelim za hudo gnilobo. Razlika je v tem, da pri varozi najdemo v pokritih celicah že skoraj popolnoma razvite čebele v različnih fazah razvoja. V drobirju na podničnih vložkih najdemo veliko odmrlih varoj.

Avtor: Vlado Auguštin