Terenski svetovalci


Terenski svetovalci, ki delujejo na terenu, predstavljajo osnovno mrežo svetovalno službe, so prvi stik s čebelarji. Svetujejo splošno, v posebnih primerih pa uporabnika napotijo do svetovalca specialista. 
Program dejavnosti terenskih svetovalcev temelji na: 
– metodah svetovanja,
– metodah usposabljanja čebelarjev, 
– metodah izvajanja tehnoloških ukrepov v čebelarstvu ter opozarjanja čebelarjev na ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni in higieno v čebelarstvu. 
Naloge terenskih svetovalcev temeljijo na: izvajanju splošnih preventivnih ukrepov in pregledovanju čebeljih družin (svetovanje čebelarju, kako izvajati splošne zaščitne ukrepe in pregledovanje čebeljih družin, ocenjevanje pravilnosti razvoja čebeljih družin v različnih pogojih reje in ugotavljanje morebitnih sprememb v obnašanju čebel in spremembe na zalegi), svetovanju o pripravi čebel na prevoz in prevozih čebel ter izkoriščanju paše, izvajanju interne kontrole, lastnem izobraževanju. Terenski svetovalci morajo biti dodatno usposobljeni čebelarji in so pomoč svetovalcem specialistom, ki svetovanja po celotnem ozemlju Republike Slovenije ne morejo tako intenzivno pokrivati. 
Seznam terenskih svetovalcev:
Okoliš Priimek Ime Kontakt Območja, ki jih pokrivajo
Gorenjski Markič Janez  030604028
031365021
Kamnik, Komenda, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Trzin, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur, Žiri
Pintar  Tomaž 030 604046
041602540
 
Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Radovljica, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žirovnica
Celjski, Zasavski Jernej Andrej 030 604064 Bistrica ob Sotli, Dobje, Kozje, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore
Babnik Peter 030 604060
041 211295
Celje, Dobrna,  Laško, Slovenske Konjice, Tabor, Vitanje, Vojnik, Zreče, Žalec
Podrižnik Franc 030 604068 Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Vransko,  Hrastnik, Trbovlje, Zagorje
Podravski Čuš Martin 030 604071 Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Makole, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale
Kitak Stanislav 030 604075
041 864166
Benedikt, Duplek, Hoče - Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij, Šentilj
Ljubljanski Borštnik Branko 030 604002
031 336905
Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Škofljica, Velike Lašče, Vodice, Sodražica, Ribnica, Loški Potok
Marinko Roman 030 604008 Borovnica, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Domžale, Horjul, Ljubljana, Log - Dragomer, Logatec, Vrhnika
Primorski Adrijan Seljak 041 728469
030 360 900

Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid, Tolmin, Nova Gorica,  Brda, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba,Ajdovščina, Idrija,  Vipava, Komen

Obalnokraški Babič Klavdijo 030 604036 Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Izola, Koper, Piran, Sežana
  Anzeljc Rajko 030 604041 Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Cerknica, Postojna, Bloke
Dolenjski, Posavski        
Sajtl Vinko 030 604053 Mokronog - Trebelno, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica
Pomurski Madjar Jakob 041 720481
041 598356
Apače, Cankova, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Radenci, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina
Tratnjek Franc 030 604084
041 606013
Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Lendava, Ljutomer, Odranci, Razkrižje, Turnišče, Velika Polana, Veržej 
Koroški Goričan Janko 030 604085 Dravograd, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica
Praper Pavel 030 604087 Črna na Koroškem, Mežica, Mislinja, Prevalje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec
Belokranjski Milinkovič Dušan 030 604090 Črnomelj, Kočevje, Kostel, Metlika, Osilnica, Semič