Pravilniki ČZS


 
a) Pravila
Pravila Čebelarske zveze Slovenije
Aneks št. 1 k STATUTU zveze z dne 06.04.2019
Aneks št. 2 k Statutu zveze z dne 20.05.2021
Aneks št.3 k Statutu zveze z dne 15.04.2023
 
b) Pravilniki
Pravilnik o odlikovanjih, priznanjih in nagradah
Pravilnik za slovenski med z zaščiteno geografsko označbo
Pravilnik za kozarec za čebelje pridelke/izdelke slovenskega porekla o uporabi kozarca za čebelje pridelke in izdelke in čebeljih pridelkov slovenskega porekla
Pravilnik o uporabi prapora
Pravilnik o delovanju sklada za pomoč pri financiranju posameznih projektov s področja čebelarstva
Pravilnik o podeljevanju priznanj na področju vzreje čebeljih matic (Apis mellifera carnica) 
Pravilnik o oblikovanju in delovanju sekcije ponudnikov čebelarskega turizma
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
Pravilnik o pravicah in obveznostih preskuševalcev medu
Pravilnik o javnih naročilih
Pravilnik o medeni kraljici
 
c) Poslovniki
Poslovnik o delu upravnega odbora Čebelarske zveze Slovenije
 
 
d) Ostali akti in programi
Akcijski načrt za enakost spolov
Čebelarski kodeks
Rejski program za kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica, Pollman 1879)
Tehnični opis – Svečane obleke slovenskih čebelarjev
Katalog informacij javnega značaja 
Strategija čebelarskega turizma 2021-2025
Strategija prilagajanja čebelarstva na podnebne spremembe 2023-2030


 
Podobne vsebine
Predstavitev
Zgodovina
Organizacija
Predsednik ČZS
Konferenca COLOSS in Simpozij o apiterapiji v Sloveniji
eČebelar
Čebelarska društva
Pravilniki ČZS
Zapisniki sej
Ponudba
ČEBELARSKA KNJIŽNICA JANEZA GOLIČNIKA
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet
Simpozij o apiterapiji
Slovenski čebelar 2017 - arhiv
Slovenski čebelar 2019 - arhiv
Slovenski čebelar 2020 - arhiv
Laboratorij
Uredba – čebelarstvo 2017-2019
Pevski zbor
Slovenski čebelar 2016 - arhiv
Uredba – čebelarstvo
Posadi avtohtono medovito drevo
Svetovni dan čebel
Smernice
Banner
O projektu »Korak zase, korak za sladkorčke«
Podporniki projekta in aktivno sodelujoči
Čebelji pridelki v prehrani diabetikov
Kako lahko pomagam?
Zbrana denarna sredstva za sladkorčke
Operacija Štartaj kot čebelar
Reklama na prvi strani
Pokrovitelji ČZS
Porcijski med
Apimondija 2021
Vremenska napoved
Človek posadi, čebela opraši!
Javni razpisi in natečaji
Napoved medenja
Banka medovitih rastlin
Namenitev dela dohodnine ČZS
Popusti s člansko izkaznico
Odlikovanci Čebelarske zveze Slovenije
Slovenski čebelar 2018 - arhiv
Odlikovanci 2018
Odlikovanci 2019
Korak zase, korak za sladkorčke
Pisne podpore projektu
Uredba - čebelarstvo 2020-2022
Seznam razporejevalcev na stojišča
International Video Conference 22nd-24th October 2021, Slovenia
Apitherapy for Children - General Information
Apitherapy for Children - Symposium organisation structure
Apitherapy for Children - Main Topics
Apitherapy for Children - Program
Apitherapy for Children - Abstract Submission
Apitherapy for Children - Registration Exhibition
Apitherapy for Children - Contests
Apiterapija za otroke - Splošne informacije
Apiterapija za otroke - Organizacijska struktura
Apiterapija za otroke - Glavne teme
Apiterapija za otroke - Program
Apiterapija za otroke - Prijava povzetkov
Apiterapija za otroke - Registracija
Apiterapija za otroke - Natečaj
Podpora kasnejši košnji
Podpora občin
Čebelja pravljica povezuje
Domov / Home
Dan sajenja medovitih rastlin
Slovenian Bee Forage Planting Day 2022
Slovenski čebelar 2021 - arhiv
Partnerji / Partners
Regijski učni čebelnjaki