Organizacija


PREDSEDNIK
Boštjan Noč 
Selo 42
4274 Žirovnica


email: nocb@czs.si
email: bostjan.noc@telemach.net
PODPREDSEDNIKI  

I. Podpredsedniki Čebelarske zveze Slovenije:
Ga. Marija Sivec
G. Marko Alauf
G. Janez Vencelj
G. Matej Kotnik

II. Pooblaščenca predsednika Čebelarske zveze Slovenije: 
Ga. Stanka Subotič
Ga. Tatjana Vedlin
G. Karl Vogrinčič


 
UPRAVNI ODBOR 2020-2024
 

Z.š

Volilni okoliš

Ime

Priimek

Naslov

Pošta

1.

Primorski

Tilen

Koleša

Popovičeva ulica 7

1000 Ljubljana

2.

Notranjski

Franko

Dolgan

Narin 101

6257 Pivka

3.

Obalno-kraški

Zorko

Šabec

Prešernova 46

6250 Ilirska Bistrica

4.

Celjski

Tomaž

Lesnjak

Mali Vrh 59

3327 Šmartno ob Paki

5.

Tomaž

Gorenšek

Ilirska ulica 2

3211 Škofja vas

6.

Gorenjski

Anže

Perčič

Senično 27

4274 Križe

7.

Matjaž

Pogačnik

Žirovnica 87

4274 Žirovnica

8.

Posavski

Anton

Urek

Pleterje 16/b

8272 Zdole

9.

Belokranjski

Vid

Dragoš

Boginja vas 1

8332 Gradac

10.

Dolenjski

Anton

Koželj

Adamičeva 5

1293 Šmarje-Sap

11.

Koroški

Rudolf

Vogel

Prisoje 84

2391 Prevalje

12.

Zasavski

Mihel

Češnovar

Čeče 73

1430 Hrastnik

13.

Ljubljanski

Andrej

Jus

Prelog Breznikova 30

1230 Domžale

14.

Rok Janez

Šteblaj

Merčnikova 4

1000 Ljubljana

15.

Tomaž

Marolt

Celovška c. 161

1000 Ljubljana

16.

Pomurski

Marjan

Časar

Čentiba, Glavna ulica 1

9220 Lendava

17.

Janez

Vencelj

Stara cesta 25

9240 Ljutomer

18.

Podravski

 

Stanislav

Kitak

Prvenci 19

2281 Markovci

19.

Miran

Pregl

Ptujska cesta 31

2904 Miklavž na Dravskem polju

NADZORNI ODBOR 2020-2024

z.š.

Ime

Priimek

Naslov

Pošta

 

1.

Helena

Žvab

Stritarjeva ulica 4

8000 Novo mesto

predsednica

2.

Janko

Prebil

Lubgojna 19

1354 Horjul

član

3.

Jakob

Presečnik

Podvrh 31

3330 Mozirje

član

4.

Ivan

Oven

Sadinja vas 12

1261 Ljubljana Dobrunje

član

5.

Anton

Žnidaršič

Podlož 12

1386 Stari trg pri Ložu

član

ČASTNO RAZSODIŠČE 2020-2024

z.š.

Ime

Priimek

Naslov

Pošta

1.

Simon

Kitek

Ljubnica 51

3205 Vitanje

2.

Milan

Mernik

Cesta na Roglo 18

3214 Zreče

3.

Leopold

Sešlar

Podlipovica

1411 Izlake

4.

Viktor

Pešelj

Livold 4a

Kočevje

5.

Sandi

Marolt

Cankarjeva ulica

4240 Radovljica


KOMISIJE ČZS
 
1. PREDSEDNIK IN ČLANI STROKOVNEGA SVETA PRIZNANE REJSKE ORGANIZACIJE:
Strokovni vodja: dr. Peter Kozmus
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Marijan Moravec podpredsednik
2. Marko Hrastelj Član
3. Tomaž Lesnjak Član
4. Slavko Lešek Član
5. Robert Bali   Član
6. Štefan Rozman Član
7. Mitja Nakrst Član-predsednik komisije za vzrejo matic
8. dr. Janez Prešern Član-predstavnik KIS
9. dr.Peter Kozmus Član-strokovni vodja

2. ČLANI  UREDNIŠKEGA ODBORA:
Koordinator zaposlenih: Tadej Pavković
Koordinatorica med komisijami: podpredsednica Marija Sivec
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Tadej Pavković Urednik
2. Vladimir Fajdiga Član
3. Brane Borštnik Član
4. Anton Žakelj Član
5. Simon Golob Član
6 Urška Intihar Članica
7. Marko Borko Član
8. Predstavnik VF NVI-Mira Jenko Rogelj, dr. vet.med Članica

    
3.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA ODLIKOVANJA IN NAGRADE:
Koordinator zaposlenih: Barbara Dimc

Koordinator med komisijami: podpredsednik Matej Kotnik
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Mihael Češnovar Predsednik, član UO ČZS
2. Jože Škulj Član
3. Ludvik Kordež Član
4. Janez Burkeljca Član
5. Janez Tehovnik Član
   
4. PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA ORGANIZACIJSKE IN PRAVNE AKTE: 
Koordinator zaposlenih: Barbara Dimc
Koordinator med komisijami: podpredsednik Janez Vencelj
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Rok Janez Šteblaj Predsednik, član UO ČZS
2. Vid Dragoš Član UO ČZS
3. Blaž Guna Član
4. Jakob Presečnik Član
5. Tomaž Svete Član
   
5.   PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA IZOBRAŽEVANJE:
Koordinator zaposlenih:  Marko Borko
Koordinator med komisijami: pooblaščenka predsednika Tatjana Vedlin
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Andrej Jus Predsednik, član UO ČZS
2. Vladimir Fajdiga Član
3. Špela Paš Članica
4. Suzana Pacek Članica
5. Rudi Vogel Član
   
6.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA TEHNOLOGIJO ČEBELARJENJA IN VARNO HRANO:
Koordinatorica zaposlenih: Ana Janžekovič
Koordinator med komisijami: podpredsednica Marija Sivec
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Anže Perčič Predsednik, član UO ČZS
2. Janez Nagode Član
3. Štefan Šemen Član
4. Franc Lazar Član
5. Srečko Rozina Član
   
7.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA EKONOMIKO ČEBELARJENJA:
Koordinatorica zaposlenih:  Tina Žerovnik

Koordinator med komisijami: podpredsednica Marija Sivec
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Anton Urek Predsednik, član UO ČZS
2. Andrej Kropivšek Član
3. Tomaž Šauperl Član
4. Aleš Peček Član
5. Rado Majdič Član
   
8. PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA » SLOVENSKI MED Z ZAŠČITENO GEOGRAFSKO OZNAČBO «:
Koordinatorica zaposlenih:  Aljaž Debelak
Koordinator med komisijami:  podpredsednik Marko Alauf
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Marjan Časar Predsednik, član UO ČZS
2. Zvonko Sedmak Član
3. Tanja Kavčič Članica
4. Bojan Gavez Član
5. Vlado Vogrinec Član
   
9.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA EKOLOŠKO ČEBELARJENJE:
Koordinator zaposlenih:  Vlado Auguštin

Koordinator med komisijami:  pooblaščenec predsednika Miha Metelko
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Franko Dolgan Predsednik, član UO ČZS
2. Janez Vertič Član
3. Vesna Fabjan Članica
4. Bojan Pavlin Član
5. Jožef Bauman Član
   
10. PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA OCENJEVANJE IN UPORABO ČEBELJIH PRIDELKOV:
Koordinatorica zaposlenih: Aljaž Debelak
Koordinator med komisijami: podpredsednik Janez Vencelj
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Zorko Šabec Predsednik, član UO ČZS
2. Franc Tratnjek Član
3. Jakob Madjar Član
4. Bojan Pavlin  Član
5. Klavdijo Babič Član
  
11. PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA ALTERNATIVNE OPRAŠEVALCE:
Koordinator dela: dr. Danilo Bevk

Komisija je sestavljena izmed ljubiteljev alternativnih opraševalcev, ki tudi predlagajo sestav komisije.  
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. dr. Anton Gradišek Predsednik komisije
2. dr. Janez Grad Član
3. Blaž Koderman Član
4. mag. Aljaž Jenič Član
5. Tomaž Oštir Član
6. Blažka Brešan Članica
7. Jurij Nabergoj Član
8. dr. Danilo Bevk Član

12.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA APITERAPIJO:
Koordinatorica zaposlenih : dr. Andreja Kandolf Borovšak
Koordinator med komisijami: pooblaščenec predsednika Karl Vogrinčič
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Matjaž Pogačnik Predsednik, član UO ČZS
2. Vlado Pušnik Član
3. Dr. Stanko Srčič Član
4. Ivan Gazvoda Član
5. Nika Pengal Članica
  
13.  ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA VZREJO ČEBELJIH MATIC:
 Koordinator Zaposlenih: Tomaž Samec
Koordinator med komisijami: pooblaščenec predsednika:
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Mitja Nakrst Predsednik komisije
2. Janez Dremelj Član
3. Janko Bukovšek Član
4. Zorko Šabec Član UO ČZS
5. Erik Kapun Član
  
14.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA IZKORIŠČANJE ČEBELJIH PAŠ:
Koordinator zaposlenih : Aleš Bozovičar

Koordinator med komisijami: podpredsednik Janez Vencelj
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Miran Pregl Predsednik, član UO ČZS
2. Gregor Lužar Član
3. Jure Justinek Član
4. Kristjan Kavčič Član
5. Dejan Tadej Posl Član
  
15. PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA ČEBELARSKO KULTURNO DEDIŠČINO:
Koordinator zaposlenih: Barbara Dimc
Koordinator med komisijami: pooblaščenka predsednika Stanka Subotič
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Tomaž Marolt Predsednik, član UO ČZS
2. Anton Tomec Član
3. Marjan Dolinšek Član
4. Franc Hergan Član
5. Tomaž Kokl Član
6. Verena Štekar Vidic Članica
  
16.  PREDSEDNIK IN ČLANI DELOVNE SKUPINE UO ČZS ZA  ZDRAVSTVENO VARSTVO ČEBEL:
Koordinator zaposlenih: Vlado Auguštin
Koordinator med komisijami: podpredsednica Marija Sivec
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Tilen Koleša Predsednik, član UO ČZS
2. Aleš Gramc Član
3. Franc Podrižnik Član
4. Dr. Stanko Srčič Član
5. Zoran Klinkon Član

17.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA  "PODMLADEK ČZS":
Koordinator zaposlenih: Simon Golob
Koordinator med komisijami: pooblaščenka predsednika Stanka Subotič
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Stanislav Kitak Predsednik, član UO ČZS
2. Blaž Sobočan Član
3. Vid Glinšak Član
4. Patricija Ratej Članica
5. Jure Andrejka Član


18.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA  TRŽNO USMERJENE ČEBELARJE:
Koordinator zaposlenih:  Tina Žerovnik
Koordinator med komisijami: podpredsednica Marija Sivec
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Anton Koželj Predsednik, član UO ČZS
2. Dušan Božič Član
3. Štefan Šemen Član
4. Robert Bali Član
5. Mitja Smrdel Član

 
Podobne vsebine
Predstavitev
Zgodovina
Organizacija
Predsednik ČZS
Konferenca COLOSS in Simpozij o apiterapiji v Sloveniji
eČebelar
Čebelarska društva
Pravilniki ČZS
Zapisniki sej
Ponudba
Čebelarska knjižnica
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet
Simpozij o apiterapiji
Slovenski čebelar 2017 - arhiv
Slovenski čebelar 2019 - arhiv
Slovenski čebelar 2020 - arhiv
Laboratorij
Uredba – čebelarstvo 2017-2019
Pevski zbor
Slovenski čebelar 2016 - arhiv
Uredba – čebelarstvo
Posadi avtohtono medovito drevo
Svetovni dan čebel
Smernice
Banner
O projektu »Korak zase, korak za sladkorčke«
Podporniki projekta in aktivno sodelujoči
Čebelji pridelki v prehrani diabetikov
Kako lahko pomagam?
Zbrana denarna sredstva za sladkorčke
Operacija Štartaj kot čebelar
Reklama na prvi strani
Pokrovitelji ČZS
Porcijski med
Apimondija 2021
Vremenska napoved
Človek posadi, čebela opraši!
Javni razpisi in natečaji
Napoved medenja
Banka medovitih rastlin
Namenitev dela dohodnine ČZS
Popusti s člansko izkaznico
Odlikovanci Čebelarske zveze Slovenije
Slovenski čebelar 2018 - arhiv
Odlikovanci 2018
Odlikovanci 2019
Korak zase, korak za sladkorčke
Pisne podpore projektu
Uredba - čebelarstvo 2020-2022
Seznam razporejevalcev na stojišča
International Video Conference 22nd-24th October 2021, Slovenia
Apitherapy for Children - General Information
Apitherapy for Children - Symposium organisation structure
Apitherapy for Children - Main Topics
Apitherapy for Children - Program
Apitherapy for Children - Abstract Submission
Apitherapy for Children - Registration Exhibition
Apitherapy for Children - Contests
Apiterapija za otroke - Splošne informacije
Apiterapija za otroke - Organizacijska struktura
Apiterapija za otroke - Glavne teme
Apiterapija za otroke - Program
Apiterapija za otroke - Prijava povzetkov
Apiterapija za otroke - Registracija
Apiterapija za otroke - Natečaj
Podpora kasnejši košnji
Podpora občin
Čebelja pravljica povezuje
Domov / Home
Dan sajenja medovitih rastlin
Slovenian Bee Forage Planting Day 2022
Slovenski čebelar 2021 - arhiv
Partnerji / Partners
Regijski učni čebelnjaki