Odlikovanci 2019


 

4.1 Na predlog Čebelarskega društva Kostanjevica na Krki, odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme g. Roman Jordan

 

Obrazložitev: Roman Jordan je dolgoletni član čebelarskega društva Kostanjevica na Krki. 24 let je bil predsednik društva, ki ga je uspešno vodil. S Svojim aktivnim udejstvovanjem je pomembno prispeval k prepoznavnosti lokalnega čebelarskega društva. Uspešno čebelari na svojem domu, kjer ima tudi lepo urejen čebelnjak. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejel odlikovanji Antona Janše III. in II. stopnje.

 

4.2 Na predlog Čebelarske družine Ruše, odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme g. Jože Pogač.

 

Obrazložitev: Jože Pogač je aktivni član Čebelarske družine Ruše. Bil je eden tistih posameznikov, ki so pomagali pri obnovi Čebelarskega centra v Lukovici. Kljub svoji starosti in kar hudi bolezni je še vedno mentor mnogim čebelarjem začetnikom. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejel odlikovanji Antona Janše III. in II. Stopnje.

 

4.3 Na predlog Čebelarskega društva Selška dolina odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme g. Jože Rihtaršič-posthumno.

 

Obrazložitev: G. Jože Rihtaršič je bil 57 let član Čebelarske družine Selca, kasneje Čebelarskega društva Selca in sedaj Čebelarskega društva Selška dolina. V sveh letih življenja s čebelami je kar 33 let vodilno posegal v razvoj in poslovanje društva, kot predsednik, tajnik in blagajnik. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejel odlikovanji Antona Janše III. in II. Stopnje.

 

4.4 Na predlog Čebelarskega društva Rakek odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme g. Miroslav Juvančič.

 

Obrazložitev: G. Miroslav Juvančič se je s čebelami srečal že pri rosnih 8 letih. Leta 1976 je vstopi v čebelarsko društvo Rakek in že takrat zelo aktivno sodeloval v posameznih funkcijah v društvu. (predsednik, tajnik in blagajnik) Več let aktivno sodeluje pri čebelarskem zajtrku, organizator pri dnevih odprtih vrat. Uredil in zbral je arih ČD Rakek. Za delo na področju čebelarstva je prejel odlikovanji Antona Janše III. in II. stopnje.

 

4.5 Na predlog Čebelarskega društva Moravske Toplice odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme g. Stanislav Čiček.

 

Obrazložitev: G. Stanislav Čiček vodi Čebelarsko društvo Moravske Toplice od ustanovitve leta 1996, pred tem je bil predsednik Čebelarskega društva Bogojina od leta 1986 in do leta 1996. Deloval je kot preglednik čebel za ČD Moravske Toplice od leta 1987 do 1998. Trenutno čebelari s 120 čebeljimi družinami. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejel odlikovanji Antona Janše III. in II. stopnje.

 

4.6 Na predlog Čebelarskega društva Alojz Greif - Hoče odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme g. Maks Medved.

 

Obrazložitev: G. Maks Medved se je rodil 29.10.1944 v Mihovcih. Kot otroka so ga zanimale čebele in je veliko časa preživel pred domačim čebelnjakom. Na začetku je čebelaril doma, nato je čebele vozil v Haloze, Na Pohorje in v Dalmacijo. Leta 1977 je pričel čebelarit v Sloveniji, kjer ima čebele še danes. V ČD Hoče je že več kot 30 let član UO društva in predsednik nadzorne komisije ter budno spremlja delovanje društva. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejel odlikovanji Antona Janše III. in II. stopnje

 

4.7 Na predlog Čebelarskega društva Radenci odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme g. Alojz Zver .

 

Obrazložitev: G. Alojz Zver ni samo velik ljubitelj čebel in čebelarstva, ampak čebelar, ki je v ČD Radenci veliko pripomogel za urejenost doma in njene okolice. Dolga leta je bil član UO in NO ČD Radenci, dolga leta je bil tudi hišnik in gospodar čebelarskega doma v Radencih in z ponosom je prevzel funkcijo praporščaka. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejel odlikovanji Antona Janše III. in II. stopnje

 

4.8 Na predlog Čebelarskega člana UO ČD Krško ( Marko Hrastelj in Miran Vogrinec) odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme g. dr. Janko Božič.

 

Obrazložitev: G. dr. Janko Božič se je za čebelarjenje pod mentorstvom pokojne čebelarke Minke Zupančič navdušil v čebelarskem krožku. Že kot dijak Gimnazije Brežice je izdelal raziskovalno nalogo v čebelarstvo v Občini Krško. Dr. Janko Božič je poznavalec vedenja živali, izredni profesor na Oddelku za biologijo ter predstojnik katedre za fiziologijo, antropologijo in etologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Svoje strokovno in znanstveno delo že iz gimnazijskih let posveča kranjski čebeli in čebelarjenju. Je tudi vodja Centra za čebelarstvo Biotehniške fakultete in predsednik ČD Krško. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejel odlikovanji Antona Janše III. in II. stopnje.

 

 

4.9 Na predlog Čebelarskega društva Dravograd odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme g. Gregor Pock .

 

Obrazložitev: G. Gregor Pock je v društvu že od leta 1964 in od takrat je aktivno sodeloval v upravnem odboru. Bil je dolgoletni tajnik, vse do odhoda v pokoj. Od Takrat je vseskozi čebelarski poverjenik in predsednik NO. Vsa ta leta se je aktivno izobraževal in leta 2006 postal čebelarski mojster. Vključuje se v delo čebelarskega krožka in prenaša svoje bogate izkušnje na najmlajše. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejel odlikovanja Antona Janše III. In II. stopnje.

 

4.10 Na predlog Čebelarskega društva Beltinci odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme g. Štefan Šemen.

 

Obrazložitev: G. Štefan Šemen je začel čebelariti leta 1984. Kmalu je postal čebelar prevaževalec in je čebelaril z 200 družinami. Po izgubi službe je svoje čebelarstvo razširil in se začel poklicno ukvarjati s čebelarstvom. Tako danes čebelari s 750 družinami. Leta 1990 je postal blagajnik društva, leta 1996 pa tajnik društva. Leta 2002 je postal predsednik društva in to funkcijo opravlja še danes. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejel odlikovanji Antona Janše III. in II. stopnje

 

 

4.11 Na predlog Čebelarskega društva Sveti Jurij ob Ščavnici odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme g. Ivan Ketiš.

 

Obrazložitev: G. Ivan Ketiš je začel čebelariti leta 1947, kot štirinajstletni fant. V društvu je član že 66 let. En mandat je bil predsednik društva, tri mandate tajnik društva, dva mandata blagajnik društva in en mandat član UO ter dobrih 10 let praporščak društva opravlja še danes. Po upokojitvi je dobrih 20 let deloval kot mentor čebelarjem začetnikom. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejel odlikovanji Antona Janše III. in II. stopnje.

 

4.12 Na predlog Čebelarskega društva Bloke Nova vas in Zveze ČD Cerknica odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme g. Dušan Kaplan.

 

Obrazložitev: G. Dušan Kaplan je vse od včlanitve v ČD Bloke zelo aktiven na vseh področjih delovanja društva. Vseskozi je poglabljal čebelarsko znanje in večal svoje čebelarstvo. Tri mandate je bil kot član UO ČD Bloke aktiven pri vodenju društva, ozaveščanju lokalnega prebivalstva o pomenu čebel, sajenju medovitih rastlin na opuščenih kmetijskih površinah. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejel odlikovanji Antona Janše III. in II. stopnje.

 

4.13 Na predlog Čebelarskega društva Antona Žnideršiča-Ilirska Bistrica odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme g. Vladimir Širca.

 

Obrazložitev: G. Vladimir Širca je začel čebelariti leta 1968 in do nedavnega čebelaril z več kot 80-timi čebeljimi družinami. Do nekaj let nazaj je bil tudi aktiven prevoznik na čebelje paše. V društvu deluje že 52 let, ravno toliko je že tudi član ČZS. V sodelovanju z veterinarji je dolga leta deloval na terenu kakor mentor ter pomagal čebelarjem začetnikom predvsem iz področja zdravstvenega varstva čebel. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejel odlikovanji Antona Janše III. in II. stopnje.

 

4.14 Na predlog Čebelarskega društva Šentrupert odlikovanje Antona Janše I. stopnje prejme ga. Amalija Mandelj.

 

Obrazložitev: Ga. Amalija Mandelj je članica ČD Šentrupert že 41 let. Opravljala je delo tajnice in predsednice ČD. Nekaj let je bila tudi predsednica takrat še čebelarske družine Šentrupert-Mirna. Več let je bila članica UO ČD Trebnje, ki je takrat druževalo čebelarske družine Trebnje, Šentrupert-Mirna in Mokronog – Trebelno. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejela odlikovanji Antona Janše III. in II. stopnje.

 

Predsednikova priznanja 2019 za podeliti na občnem zboru ČZS

  1. Branko Obranovič – knjiga Naj medi

  2. Trajče Nikoloski – knjiga Medovite rastline

  3. Brane Kozinc – potujoči učitelj - pilotno izobraževanje v Bangladešu

  4. Občina Žirovnica – za odlično organizacijo 1. svetovnega dne čebel

  5. VDC Črnomelj – delovanje čebelarskega krožka

  6. Sejem AGRA – za odprtje posebne čebelarske sobe na sejmu

  7. Zveza paraplegikov Slovenije – odlično sodelovanje pri skupnem projektu vključevanja invalidov v čebelarstvo

  8. Kristina Brvar