Odlikovanci Čebelarske zveze Slovenije


Za  posebne zasluge in požrtvovalno delo na  področju  čebelarstva v  skladu z določili pravilnika o odlikovanjih in nagradah  Upravni  odbor  ČZS po lastnem preudarku in odločitvi, na predlog ČO oz. pristojnih komisij UO ČZS podeljuje: pisna  priznanja, odlikovanja A.J. I., II. in III. stopnje, častne diplome A.J., častne  diplome A.Ž. ali nagrade A.Ž., nagrade P.P.G. in listine častnega člana ČZS.
Za  posebne zasluge in požrtvovalno delo na  področju  čebelarstva UO ČO v  skladu s pravilnikom podeljuje: pisna  priznanja, odlikovanja A.J. II. in III. stopnje, listine častnega člana ČO, značke za dolgoletno delo v ČO, značke Č.K.  in listine čebelarskega veterana.
Predsednik ČZS po lastnem preudarku in odločitvi podeljuje priznanja predsednika ČZS.

Odlikovanci po letih prejema:
za leto 2020
​za leto 2019
za leto 2018