Pevski zbor


Moški komorni pevski zbor Čebelarske zveze Slovenije
V okviru Čebelarske zveze Slovenije od leta 2015 deluje moški komorni pevski zbor, ki ga sestavljajo čebelarji iz cele Slovenije. Po nam znanih podatkih je to edini tovrstni pevski zbor na svetu. Pobudo za nastanek je dal Tone Krivec, za vso koordinacijo in aktivnosti zbora pa skrbi Anton Tomec. Zbor se redno udeležuje pomembnejših čebelarskih prireditev in nastopa na raznih festivalih. Želja slovenskih čebelarjev je, da bi tudi drugje po svetu imeli tovrstne zbore in da bi se tovrstni zbori srečevali na festivalih čebelarskih pevskih zborov.