Pokrovitelji ČZS


Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) išče za izvajanje svoje dejavnosti in realizacijo projektov poslovne partnerje, s katerimi bomo dolgoročno sodelovali. Poslovnim partnerjem pri tem nudimo različne oblike sodelovanja. Želimo si predvsem partnerskega sodelovanja, ki bi trajalo vsaj tri do štiri leta in ki bo v obojestransko zadovoljstvo. Zavedamo se, da lahko uspeh dosežemo le s postopnimi koraki. Možne oblike sodelovanja so opredeljena v spodnjem dopisu.

Dopis za partnerstva

Častni medeni pokrovitelji

Diamantni pokrovitelji

Zlati pokrovitelji

Srebrni pokrovitelji

Bronasti pokrovitelji


Pevski zbor ČZS – letno pokroviteljstvo


Državno tekmovanje mladih čebelarjev


Hofer


Loterija Slovenije- Pokrovitelj 

- izdaje predstavitvene publikacije o čebelah, pomenu čebel in čebeljih pridelkih v Braillovi pisavi, z namenom ozaveščanja in približevanja čebelarstva slepim in slabovidnim.
- partner pri projektu vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v čebelarstvu ( partner čebelnjaka  z 10 panji).
 
Čebelam prijazne občine
 
Danes za jutri - skrbimo za medeno prihodnost

SID Banka – Generalni pokrovitelj častnega čebelnjaka kranjske čebele v Višnji Gori