3D kranjica je fizični model kranjske čebele v razmerju 1:100 z več kot 90 % morfološko podobnostjo z resnično čebelo delavko Apis mellifera carnica. 3D kranjica, ki smo jo javnosti prvič predstavili 27. 8. 2021 v Čebelarskem centru Slovenije, je edinstven poučni in promocijski pripomoček, ki je nastal z uporabo najsodobnejših tehnologij 3D tiska na osnovi Micro CT in mehatronskega sestava z računalniškim krmiljenjem. Postavljena je na vrteči se platformi ter je obogatena z animacijami v slovenskem ali angleškem jeziku. Prva 3D kranjica je stalno na ogled v Čebelarskem centru Slovenije, druga pa je transportna.

3D kranjica je na razpolago za izposojo. Prosim kontaktirajte Čebelarsko zvezo Slovenije, info@czs.si, 01 729 61 00 za več informacij o pogojih izposoje.

 

 
Idejna zasnova: Boštjan Noč
Vodja projekta: Marko Borko
Strokovna recenzija animacij: dr. Andreja Kandolf Borovšak, dr. Peter Kozmus, dr. Nataša Lilek, Tomaž Samec
Izvajalec: Intri, d. o. o.
3D kranjica je bila financirana iz sredstev Javne svetovalne službe v čebelarstvu.
 

3D Carniolan is a physical model of a Carniolan honeybee on a scale of 1:100 with more than 90% morphological similarity with the real worker bee Apis mellifera carnica. 3D Carniolan, which was first presented on 27th of August 2021 at the Beekeeping Centre of Slovenia, is a unique educational and promotional tool produced with the help of the latest technologies of Micro CT 3D-printing and a computer-controlled mechatronics system. The 3D Carniolan model is set on a spinning platform and is accompanied by instructive animations in Slovenian or English. The first 3D Carniolan model is constantly on display at the Beekeeping Centre of Slovenia, while the second one is transportable.

3D Carniolan is available for rent.  Please contact Slovenian Beekeepers' Association, info@czs.si, +386 1 7296 100 for more information about the rental conditions. 
Conceptual design: Boštjan Noč
Project leader: Marko Borko
Expert review of animations: Andreja Kandolf Borovšak, DSc, Peter Kozmus, DSc, Nataša Lilek, DSc, Tomaž Samec
Realisation: Intri, d. o. o.
3D Carniolan was funded by the Public Beekeepers’ Advisory Service.
Podobne vsebine
Predstavitev
Zgodovina
Organizacija
Predsednik ČZS
Konferenca COLOSS in Simpozij o apiterapiji v Sloveniji
eČebelar
Čebelarska društva
Pravilniki ČZS
Zapisniki sej
Ponudba
Čebelarska knjižnica
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet
Simpozij o apiterapiji
Slovenski čebelar 2017 - arhiv
Slovenski čebelar 2019 - arhiv
Slovenski čebelar 2020 - arhiv
Laboratorij
Uredba – čebelarstvo 2017-2019
Pevski zbor
Slovenski čebelar 2016 - arhiv
Uredba – čebelarstvo
Posadi avtohtono medovito drevo
Svetovni dan čebel
Smernice
Banner
O projektu »Korak zase, korak za sladkorčke«
Podporniki projekta in aktivno sodelujoči
Čebelji pridelki v prehrani diabetikov
Kako lahko pomagam?
Zbrana denarna sredstva za sladkorčke
Operacija Štartaj kot čebelar
Reklama na prvi strani
Pokrovitelji ČZS
Porcijski med
Apimondija 2021
Vremenska napoved
Človek posadi, čebela opraši!
Javni razpisi in natečaji
Napoved medenja
Banka medovitih rastlin
Namenitev dela dohodnine ČZS
Popusti s člansko izkaznico
Odlikovanci Čebelarske zveze Slovenije
Slovenski čebelar 2018 - arhiv
Odlikovanci 2018
Odlikovanci 2019
Korak zase, korak za sladkorčke
Pisne podpore projektu
Uredba - čebelarstvo 2020-2022
Seznam razporejevalcev na stojišča
International Video Conference 22nd-24th October 2021, Slovenia
Apitherapy for Children - General Information
Apitherapy for Children - Symposium organisation structure
Apitherapy for Children - Main Topics
Apitherapy for Children - Program
Apitherapy for Children - Abstract Submission
Apitherapy for Children - Registration Exhibition
Apitherapy for Children - Contests
Apiterapija za otroke - Splošne informacije
Apiterapija za otroke - Organizacijska struktura
Apiterapija za otroke - Glavne teme
Apiterapija za otroke - Program
Apiterapija za otroke - Prijava povzetkov
Apiterapija za otroke - Registracija
Apiterapija za otroke - Natečaj
Podpora kasnejši košnji
Podpora občin
Čebelja pravljica povezuje
Domov / Home
Dan sajenja medovitih rastlin
Slovenian Bee Forage Planting Day 2022
Slovenski čebelar 2021 - arhiv
Partnerji / Partners
Regijski učni čebelnjaki