Posvet tržno usmerjenih čebelarjev povzetek

07.09.2020 15:10:48
Ekonomika
Čebelarska zveza Slovenije, JSSČ je 3. septembra 2020 organizirala posvet za tržno usmerjene čebelarje. Posvet je bil namenjen spodbujanju povezovanja čebelarjev.

V uvodnem nagovoru je g. Boštjan Noč, predsednik ČZS pozdravil udeležence posveta. Izpostavil namen delovanja novoustanovljene Komisije za tržno usmerjene čebelarje, ki bo iskala priložnosti in rešitve za vse tiste, ki živijo od čebelarstva. Želimo si, da bi slovenski med in ostali čebelji pridelki in izdelki, ki so zelo cenjeni, pridejo na trgovske police po takšni ceni, kot si jih zaslužijo. G. Noč je predstavil tudi usmeritve ČZS:
           - ČZS se dogovarja z MKGP za povrnitev dela trošarin za gorivo čebelarjem, tako kot imajo ostale panoge v kmetijstvu,
           - ČZS išče in se dogovarja za paket zavarovanja pridelka, ki bi bil sprejemljiv za čebelarje,
           - v zvezi z vzpostavitvijo konkurence na področju zdravil bo MKGP pripravilo predlog za presojo cene zdravil in ga posredovali agenciji za varstvo konkurence in
           - po sklepu Komisije za izkoriščenje čebeljih paš, je ČZS že opravila prve razgovore s hrvaško čebelarsko zvezo za morebitne prevoze na Hrvaško.

Marija Sivec, podpredsednica ČZS je v nagovoru pohvalila pobudo za novoustanovljeno komisijo za tržno usmerjene čebelarje in pozvala čebelarje d združevanje, saj bomo le na tak način uspeli.

Dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, MKGP je poudaril kako pomembno je, da se poslovni odnosi in trgi kujejo takrat ko ni krize, kajti delovali bodo tudi v času krize. Za kmetijsko panogo je izrednega pomena prenos novih tehnologij in razvoj novih znanj. In en nasvet za čebelarje »povezujte se in začnite sodelovati«, kot je povedal Podgoršek.
 
Po uvodnih nagovorih se je posvet nadaljeval po predviden programu.  Mag. Andreja Komel iz MKGP je predstavila pogoje za priznanje skupine ali organizacije proizvajalcev in pogoje podukrepa 9.1, ki bo objavljen v jesenskem času. Razpis bo namenjen podpori povezovanju primarnih proizvajalcev in tržno usmerjenost v kmetijskem sektorju preko organizirane prodaje in skupnega nastopa na trgu.
Podrobnosti razpisa bomo objavili na spletni strani ČZS: www.czs.si,  ko bo razpis aktualen.
 
Ga. Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarne Planika je na posvetu predstavila kako je podjetju uspelo premagati težave, v katerih se je znašlo l. 1994. Mlekarna je ostala brez glavnega odjemalca in z velikimi količinami mleka.  Kmetijska zadruga Tolmin je ustanovila zdajšnjo Planiko in odkupila vse mleko, kar ga je bilo pridelanega v dolini reke Soče. Kmetje so znali prisluhniti eden drugemu, stopili so skupaj in se povezali.  Spremenili so tudi poslovno strategijo in stopili na novo poslovno pot. Odločili so se, da bodo izpostavili svoje glavne adute; mleko ki so ga prej predelovali v mleko v prahu so začeli predelovati v sir, skuto, maslo,… in se osredotočili na prodajo. Zavedali so se, da morajo ponuditi nekaj novega, hkrati pa so sledili tradiciji ob pomoči sodobne tehnologije. Lahko se pohvalijo z lastno trgovinico, sirarskim muzejem, ekološkim posestvom v Bovcu, z električno polnilnico za avtomobile,... V sodelujejo z lokalno ribogojnico so razvili ribji namaz - Soški namaz s prekajeno postrvjo, s skuto Mlekarne Planika. Za konec ga. Lipušček Miklavič poudarila, da je v sodelovanju in združevanju moč.
 
Mag. Andreja Komel, MKGP je v svoji drugi točki predstavila še ostale možnosti črpanja EU sredstev iz PRP  za čebelarje:
  • - M1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja - 1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja,
  • - M3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila - 3.1. Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti,
  • - M4 - Naložbe v osnovna sredstva - 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in 4.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov,
  • - M6 - Razvoj kmetij in podjetij - 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti,
  • - M19 LEADER – 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
  • - M16 Sodelovanje - Pilotni projekti in EIP projekti.
 
G. Boštjan Kovač predstavnik podjetja Kokos Agency d.o.o. je predstavil digitalno oglaševanje. Osnova spletne prodaje je prisotnosti na spletu. Spletna stran je uporabnikova osebna spletna izkaznica, iz nje mora biti razvidno kdo ste, kje vas najdejo kupci (lokacija), opremljena mora biti s podatki kaj prodajate, na spletni strani je pomembno na kratko izpostaviti ključne prednosti, s katerimi boste prepričali vaše ključne kupce. Svojo spletno stran lahko nadgradite s spletno trgovino. Tudi Fb je tudi eden od priporočljivih načinov s katerim nagovorite kupce in komunicirate z njimi.  Nekaj napotkov za komunikacijo na družbenih omrežjih: komunikacija naj bo dvosmerna, svoje sledilce vprašajte za povratno informacijo, spodbujajte komentarje, če vas kdo pohvali se mu zahvalite, na konstruktivno kritiko odgovorite, zlobne komentarje lahko izbrišete.  
 
Pomen vključevanja v sheme kakovosti in ekološko čebelarstvo ter možnosti pridobivanja sredstev je predstavila mag.  Maja Žibert, MKGP. Kot je predstavila ima Slovenija pri Evropski komisiji zaščitenih 26 kmetijskih pridelkov in živil, od tega je certificiranih 16 čebelarjev, za Kočevski gozdni med 19 čebelarjev ter za Slovenski med 441 čebelarjev. V ekološko čebelarstvo je bilo l. 2019 vključenih 80 ekoloških čebelarjev s 3.245 čebeljih družin, trend čebelarjev narašča. Podpora za ekološko čebelarstvo je 22,31 EUR/čebeljo družino.
 
G. Tomaž Šlibar in g. Gaber Terseglav sta predstavila Optifarm Smart - Sistem za podporo samooskrbe na nacionalnem nivoju, kot veliko priložnost za čebelarje in druge lokalne ponudnike. Sistem rešitev Optifarm omogoča lokalno in nacionalno povezovanje razdrobljene ponudbe domačih ponudnikov in deležnikov oskrbne verige. Zbrana ponudba pridelkov in izdelkov iz vseh regij Slovenije na enem mestu – dostopnih prek digitalnih kanalov in prek lokalnih trgovin bo ustvarila domačo ponudbo (tako B2C kot B2B) lažje dosegljivo, - kar je osnova za več prodaje za domače ponudnike in lokalne trgovine ter preko tega tudi zmožnost zagotavljanja dobave večjih količin za večje odjemalce.
 
Vsem prisotnim se zahvaljujemo za udeležbo na predstavitvi, verjamemo, da ste v sodelovanju in povezovanju prepoznali priložnosti za uspešnejše nastopanje na trgu. V sodelovanju je moč, ki odpira nove poslovne priložnosti in nove možnosti obstoja in prepoznavnosti na trgu, priložnost za boljšo organiziranost in konkurenčnost, boljša pogajalska izhodišča ter zagotavljanje zadostne ponudbe.
 
Zapisala: Nataša Klemenčič Štrukelj