Najava objave treh javnih razpisov za čebelarje

01.06.2020 11:50:40
Ekonomika
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bodo predvidoma v petek, 19. junija 2020, v Uradnem listu RS objavljeni trije javni razpisi za čebelarje, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev in Subvencioniranje vzreje čebeljih matic. Rok za oddajo vlog pri ukrepih Tehnična pomoč čebelarjem in Racionalizacija sezonske selitve panjev začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu, kar pomeni predvidoma v sredo, 24. junija 2020, z začetkom ob 9. uri, in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP-ja. Rok za oddajo vlog pri ukrepu Subvencioniranje čebeljih matic začne teči po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 19. julija 2020.
V okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, kar prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanju starostne strukture čebelarjev v Sloveniji.
V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore sta posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja.
Pri ukrepu Subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem čebeljih matic dodelijo nepovratna sredstva, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic. Vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Cilj te podpore je spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji kakovostnejših matic in k večjemu številu vzrejenih matic.
Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.
Lidija Lipič Berlec, MKGP

Uradne ure za svetovanje o javnem razpisu za tehnično pomoč
ČZS, JSSČ, bo po predvideni objavi javnih razpisov za tehnično pomoč čebelarjem, racionalizacijo sezonske selitve panjev in subvencioniranje vzreje čebeljih matic kot pomoč čebelarjem pri pripravi njihovih vlog po različnih krajih v Sloveniji organizirala uradne ure. Vsem, ki imate namen kandidirati na razpis za tehnično pomoč čebelarjem oz. racionalizacijo sezonske selitve panjev, predlagamo, da si pravočasno pripravite vsa veljavna potrdila o usposabljanjih ter račune in potrdila o plačilih, ki bodo kot priloga sestavni del vloge za prijavo na javni razpis. Na svoji upravni enoti preverite, ali imate urejeno številko KMG MID (ob morebitnem črpanju sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike, med katere sodijo tudi vsi trije gornji javni razpisi, mora imeti kmetijsko gospodarstvo poleg nosilca KMG MID določenega tudi njegovega namestnika). Čebelarje, ki ste aktivni uporabniki sheme SMGO že pred letom objave razpisa in imate namen kandidirati na razpis za tehnično pomoč čebelarjem, pozivamo, da to čim prej sporočite na tel. št. 01/729 61 29, da vam bomo lahko pravočasno izdali potrdilo.
Tisti, ki potrebujete pomoč pri pripravi vloge, se morate za termin pri svetovalcih naročiti. Bodite točni na dogovorjen termin! V primeru, da bodo v državi še veljali preventivni ukrepi za zmanjšanje možnosti okužbe s covid-19, vas prosimo, da upoštevate sledeče: na svetovanje pride le zdrava oseba brez prehladnih znakov, uporabite zaščitno masko, ob vstopu v prostor si razkužite roke, upoštevajte varnostno razdaljo.
Lidija Senič, vodja služb ČZS
 
Ponedeljek, 22. 6. 2020 Najava
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 11.–17. ure Simon Golob (030/604 015), dr. Nataša Lilek (040/436 519)
Pisarna JSSČ v ČRIC-u Gorenjske, Rožna dolina 50a 11.–17. ure Tanja Magdič (040/436 513)
Pisarna JSSČ, Mestni trg 4, Metlika 11.–17. ure Vlado Auguštin (040/436 516)
Pisarna JSSČ, Ulica Štefana Kovača 40, Murska Sobota 11.–17. ure Tomaž Samec (040/436 517)
Društveni prostori ČD Dravograd, Meža 10, Dravograd 11.–17. ure dr. Andreja Kandolf Borovšak (040/436 514)
Pisarna JSSČ v kulturnem domu, Dobrna 1a, Dobrna 11.–17. ure Lidija Senič (040/436 515)
Torek, 23. 6. 2020  
Pisarna JSSČ, Streliška ulica 50, Maribor 10.–16. ure Tomaž Samec (040/436 517)
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 10.–16. ure dr. Andreja Kandolf Borovšak (040/436 514), Simon Golob (030/604 015)
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto 10.–16. ure Vlado Auguštin (040/436 516)
Dom čebelarjev Brode, Brode 37, Škofja Loka 10.–16. ure Nataša Klemenčič Štrukelj (040/436 518),
Pri Atelšku, Povir 52, Sežana 10.–16. ure dr. Nataša Lilek (040/436 519)