Brezplačne analize čebeljih pridelkov, vabljeni k sodelovanju

20.04.2021 11:24:26
Varna hrana
Analize kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov se izvajajo v obliki paketov pri čemer lahko vsak čebelar odda v analizo en vzorec medu (pri čemer se sam odloči za paket 1 ali paket 2) ali en čebelji pridelek (paket 3) pri čemer se odloči ali za cvetni prah ali propolis ali vosek.
 
Paket 1: Analiza medu na kakovostne parametre po Pravilniku o medu zajema določitev vsebnosti vode, HMF, električne prevodnosti, pelodne slike in senzorične analize.

Potrebujemo najmanj 450 g medu, ki ga vzorči čebelar sam na način, da vzorec predstavlja reprezentativni del celotne serije/lota medu. Med naj bo dostavljen v ustrezni embalaži, ustrezno čist in označen tako kot ga daste v prodajo. Analizirali bomo največ 75 vzorcev medu.
 
Zbiranje vzorcev: Čebelarska zveza Slovenije    
Dodatne informacije: natasa.lilek@czs.si  (tel. 01 729 61 29)
 
Paket 2: Analiza medu na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoj (kumafos, timol, razpadni produkti amitraza) in ostankov antibiotikov.

Potrebujemo najmanj 450 g medu, ki ga vzorči čebelar sam na način, da vzorec predstavlja reprezentativni del celotne serije/lota medu. Med naj bo dostavljen v ustrezni embalaži, ustrezno čist in označen tako kot ga daste v prodajo. Analizirali bomo največ 100 vzorcev medu.
 
Zbiranje vzorcev: Kmetijski inštitut Slovenije
Dodatne informacije: Bojana.Grofelnik@kis.si (tel. 01 2805 172), Veronika.Kmecl@kis.si   (tel. 01 2805 164), Helena.Basa-Cesnik@kis.si (tel. 01 2805 249)
 
Paket 3: Analize cvetnega prahu (osmukanec/izkopanec), propolisa in voska na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoj (vsebnost kumafosa, timola in metabolitov amitraza)


Potrebujemo vsaj 100 g cvetnega prahu ali propolisa ali voska. Vzorec voska mora biti ob oddaji pretopljen. Vzorci morajo biti reprezentativni za posamezno serijo/lot in očiščeni morebitnih primesi.
 
Zbiranje vzorcev: Čebelarska zveza Slovenije
Dodatne informacijenatasa.lilek@czs.si  (tel. 01 729 61 29)
 
Vzorcu je potrebno priložiti pristopno izjavo, ki je dobite v priponki tega obvestila (za Paket 1 in Paket 3) ali na spletni strani Kmetijskega inštituta (Paket 2) na povezavi 
https://www.kis.si/Obvestila/Vabilo_k_oddaji_vzorcev_medu/

Čebelar prejme rezultate analiz z obrazložitvijo in svetovanjem glede na ugotovljeno.

Vabljeni k sodelovanju!