Posodobljen Pravilnik o senzoričnem ocenjevanju medu

10.07.2020 11:48:25
Varna hrana
Obveščam vas, da je UO ČZS, na redni seji UO (2. 7. 2020) sprejel posodobljen Pravilnik o senzoričnem ocenjevanju medu.
 
Pravilnik vsebuje nekaj bistvenih novosti kot so neupoštevanje točk pridobljenih na račun vsebnosti vode, spremenjen sistem točkovanja, ki je v rangu sodniške ocene, v primeru nepravilnega označevanja oz. napačno navedene vrste medu odvzem ene točke, razdelan sistem uvršanja na državno ocenjevanje medu, uvedbo evropskega ocenjevanja medu, itd. 
 
Letošnja slovenska, mednarodna in državno senzorično ocenjevanje medu bodo potekala po aktualnem Pravilniku, zato naprošamo izvajalce ocenjevanj in senzorične preskuševalce medu, da se z njim seznanijo.

Obenem v prilogi tega sporočila objavljamo tudi seznam preskuševalcev medu.