​Brezplačne analize čebeljih pridelkov – vabljeni k sodelovanju

19.06.2020 12:57:18
Varna hrana
Čebelarska zveza Slovenije v okviru javnega naročila »Podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov« za leto 2020 zbira vzorce medu, cvetnega prahu, propolisa in voska. Analize bodo izvedene v laboratoriju ČZS, Kmetijskega inštituta Slovenije, Veterinarske fakultete in v laboratoriju Neotron iz Italije.
Brezplačne analize kakovosti medu in varnosti čebeljih pridelkov bodo možne do zapolnitve prostih kapacitet (75 vzorcev medu analiziranih za kakovost, 100 vzorcev medu analiziranih na varnost, 30 vzorcev voska, 10 vzorcev cvetnega prahu, 10 vzorcev propolisa) in vključujejo analizno poročilo z razlago rezultatov ter svetovanje v primeru nepravilnosti.
Analize kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov se bodo izvajale v obliki paketov.
Paket 1: Analiza medu na kakovostne parametre po Pravilniku o medu zajema določitev vsebnosti vode, HMF, električne prevodnosti, pelodne slike in senzorične analize.
Potrebujemo najmanj 450 g medu, ki ga vzorči čebelar sam na način, da vzorec predstavlja reprezentativni del celotne serije/lota medu. Med naj bo dostavljen v ustrezni embalaži, ustrezno čist in označen tako kot ga daste v prodajo. Analizirali bomo največ 75 vzorcev medu.
 
Paket 2: Analiza medu na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoj (kumafos, timol, razpadni produkti amitraza) in ostankov antibiotikov.
Potrebujemo najmanj 450 g medu, ki ga vzorči čebelar sam na način, da vzorec predstavlja reprezentativni del celotne serije/lota medu. Med naj bo dostavljen v ustrezni embalaži, ustrezno čist in označen tako kot ga daste v prodajo. Analizirali bomo največ 100 vzorcev medu.
 
Paket 3: Analize cvetnega prahu (osmukanec/izkopanec), propolisa in voska na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoj (vsebnost kumafosa, timola in metabolitov amitraza)
Potrebujemo vsaj 15 g cvetnega prahu ali propolisa ali voska. Vzorec voska mora biti ob oddaji pretopljen. Vzorci morajo biti reprezentativni za posamezno serijo/lot.
 
Vsak čebelar lahko odda v analizo samo en vzorec medu (pri čemer se sam odloči za paket 1 ali paket 2) ali en čebelji pridelek (paket 3) pri čemer se odloči ali za cvetni prah ali propolis ali vosek.
Vzorce za Paket 1 in Paket 3 zbira Čebelarska zveza Slovenije, najkasneje do 9.7.2020 oz. do zapolnitve prostih kapacitet.

Vzorce lahko dostavite na sedež Čebelarske zveze Slovenije (vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 uro) ali jih pošljite po pošti (Čebelarska zveza Slovenije, Brdo 8, 1225 Lukovica).
Vzorcu mora biti priložena in podpisana pristopna izjava za med ali pristopna izjava za čebelje pridelke. Najdete ju v prilogi tega dopisa.
Dodatne informacije dobite pri Barbari Dimc 01/729 61 02 ali 041 370 409 ali barbara.dimc@czs.si

Vzorce za Paket 2 zbira Kmetijski inštitut Slovenije, kjer boste dobili tudi pristopni obrazec za Paket 2 (dodatne informacije dobite pri Bojana.Grofelnik@kis.si (tel. 01 2805 172)
Veronika.Kmecl@kis.si   (tel. 01 2805 164), Helena.Basa-Cesnik@kis.si (tel. 01 2805 249).
 
ČZS