Se zanimate za pridelavo cvetnega prahu?

04.05.2020 14:57:20
Varna hrana
Vabljeni, da se udeležite seminarja o tehnologiji pridobivanja cvetnega prahu, ki ga pripravlja ČZS, JSSČ. Seminar bo obsegal tako teoretično kot tudi praktično izobraževanje, na njem pa se boste seznanili s pomenom cvetnega prahu, biološkimi osnovami pridobivanja cvetnega prahu, s tehnologijo pridobivanja cvetnega prahu osmukanca in njeno problematiko, s pridobivanjem izkopanca, postopki ravnanja s cvetnim prahom po odvzemu, skladiščenjem in označevanjem pridelka ter uporabo. Potrdilo o udeležbi na seminarju bodo prejeli le tisti slušatelji, ki se bodo udeležili vseh osmih ur izobraževanja. Seminar bo potekal predvidoma v mesecu maju in juniju v prostorih Čebelarskega centra na Brdu pri Lukovici in v čebelnjaku Hofer. Na seminar se lahko prijavite na e-naslovu: natasa.lilek@czs.si ali po telefonu: 040/436 519, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije. Ob prijavi po e-pošti obvezno navedite ime in priimek, naslov (ulica, hišna številka, številka pošte, kraj), ali imate izkušnje s pridobivanjem cvetnega prahu ali ne, tel. št. in e-naslov ter ali imate možnost spremljanja teoretičnega dela seminarja preko webinarja. Prijave zbiramo do 11. maja 2020. Natančen urnik z datumi in kraji bodo vsi prijavljeni kandidati prejeli po e-pošti pred začetkom tečaja. Pridržujemo si pravico do sprememb ter odpovedi, če situacija zaradi epidemije covid-19 izvedbe ne bo dopuščala.

Nataša Lilek