Obeti za pašo v drugi polovici julija in priloga stanja medovitih rastlin na njivskih površinah

17.07.2018 22:19:49
Letošnjo sezono si bomo zagotovo zapomnili kot eno bolj mokrih, saj z izjemo aprila skoraj ni bilo dneva brez padavin in kot kaže trenutna vremenska napoved bo podobno tudi do konca julija. Vendarle je konec meseca še daleč in upajmo, da se bo vremenska napoved spremenila in omogočila težko pričakovano pašo na hoji. Na našo srečo se je kljub vmesnim močnejšim nevihtam zelena hojeva ušica dobro obdržala, vsekakor pa takšna količina padavin ni ugodna tudi za njen razvoj. Takšno vreme je prav tako zelo neugodno za pašo čebel, saj za ponovno vzpostavitev paše in ponovne donose, čebele potrebujejo vsaj en dan lepega vremena. Obetajoči znaki za nadaljevanje hojeve paše so na območju Kočevskega Roga preko Ribnice, Velikih Lašč, Krima do Ljubljanskega vrha. Znaki so  vidni tudi na območju Cerknice in Javornikov ter na območju od Logatca preko Hrušice vse do Trnovskega gozda. Pri čemer je potrebno izpostaviti da so razlike o izraženosti znakov tudi znotraj posameznega območja, zato tisti, ki še nameravate pripeljati čebele na pašo preverite stanje na območju vašega stojišča. Ob takšnem vremenu je zelo težko napovedati, kakšno bo nadaljevanje medenja hoje. Bližje kot smo mesecu avgustu v večji meri se razvijajo naravni sovražniki ušic, ki so lahko poleg slabega vremena vzrok za končanje medenja. Še pomembnejše pa je dejstvo, da z upanjem in čakanjem na pašo tehtnice prevečkrat kažejo negativno stanje, kar vodi v zmanjšanje obsega zalege in tako v slabše stanje čebeljih družin, kar se nikakor ne sme zgoditi, saj so čebele sedaj pričele vzrejati dolgožive zimske čebele, ki so nosilci uspešne preživitve družine. Če na našo nesrečo letošnje vreme ni ugodno za čebeljo pašo, pa je toliko bolj ugodno za razvoj varoj,  ki. ob zmanjšanem dotoku hrane in zmanjšanem obsegu čebelje zalege ter ob odsotnosti trotovske zalege še toliko bolj prizadenejo zalego zimskih čebel, kar lahko vodi v katastrofalen konec družine že pred začetkom zime. Glede na trenutne razmere je verjetno bolje razmisliti o pripravi čebel na jesen in čimprejšnjem zatiranju varoj, kot upati na morebitno pašo. Prav je, da omenimo tudi ostale medovite rastline, ki cvetijo v tem času in čebelam omogočajo pašo. . Predvsem sta pomembni nedotika in zlata rozga,  , pa tudi posamezne detelje in cvetoča otava, ki pa predstavljajo predvsem pelodno pašo, ki je za ta čas nadvse pomembna. Na tistih območjih, kjer so kmetje s setvijo sončnic, ajde in facelije pohiteli oz. so zadnji dve omenjeni sadili kot glavni posevek, lahko vidimo zelo cvetoče njivske površine, ki nikakor ne smejo ostati neizkoriščene, saj lahko ob ugodnih pogojih ponudijo celo točenje. Glavnina teh rastlin bokot dopolnilni posevek zacvetela v drugi polovici avgusta, na spletni strani Čebelarski zveze Slovenije si lahko pod zavihkom »napoved medenja« ogledate podatke o posejanosti površin s temi tremi rastlinami po posameznih občinah. Podatke nam je posredovalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in so pridobljeni iz prijavljenih površin iz zbirnih vlog v letu 2018. Podatki o površinah v posamezni občini so izraženi v arih.
 
Naj medi!
Aleš Bozovičar, ONS