Pregled hojevih sestojev in obeti za pašo.

29.05.2018 15:52:16
Narava letos izjemno hiti in paše se kar vrstijo ena za drugo. Komaj smo potočili akacijev med in že se kažejo obeti za medenje hoje. Pregledali smo večino pomembnejših hojevih sestojev po državi in prijetno presenečeni ugotavljamo, da je obet dober marsikje pa je mana že zrela, da bi jo čebele lahko prijele. Zelo dobro kaže na območju Dolenski Toplic, Kočevskega roga preko Krima, Ljubljanskega vrha, Menišije do Cerknice ter tudi na območju Hrušice vse do višine 500 m nad morjem smo zasledili prisotnost zelene hojeve uši, njeno izločanje in močno pokapano podrast. Izločanje je trenutno mestoma še skromno ponekod pa je pokapanost že kar obilna. Na območju Pohorja pa trenutno nismo zaznali posebej dobrih obetov za hojevo pašo vse od južnega do severnega dela, čeprav se slika lahko še izboljša in bo vendarle zamedila po paši na kostanju. Za dobro medenje bi se moralo vreme ustaliti saj dnevno spira. Prav tako velja opozoriti, da je v fazi cvetenja ali tik pred razcvetom lipa, ki bo motila medenje hoje in nebo se dalo točno določiti kaj je glavni vir medenja. Kdor se bo odločal za prevoze na hojo na omenjene sestoje svetujemo, da si stanje poprej tudi sam ogleda in preveri pokapanost podrasti. V kolikor je pokapanost močna in kapljice niso razpršene je vsekakor smiselno pripeljati, v nasprotnem primeru pa je bolje še malo počakati, da bo mana primerna.
Naj medi!
Aleš Bozovičar, ONS