Napoved medenja prva polovica aprila

02.04.2018 19:14:06
Smo v mesecu aprilu. Postopno pričakujemo otoplitev in pospešeno prebujanje narave. Na Primorskem na najbolj toplih in prisojnih legah pričenja regrad, cveti pa že precej sadnega drevja marelice in breskve, v polnem cvetu je črni trn in precej okrasnega grmičevja, divja češnja pa ima že močno nabrekle brste medtem ko na toplih predelih že beli in bo cvetela okoli 10 aprila. Akacija na Primorskem ob obali, v Vipavski dolini, na Goriškem in v Goriških brdih je pričela brsteti, popki so nabrekli in z otoplitvijo po pričakujemo pospešen razvoj in brstenje. Neugodno vreme in nizke temperature ji do sedaj še niso škodovale, od sedaj naprej pa je vsak mraz lahko nevaren. Da lahko pričakujemo dobro medenje se na Primorskem v spomladanskem času temperatura nikakor ne sme spustiti do 0 stopinj celzija ali pod 0. Cvetenje letos bo nekoliko zamaknjeno, prav gotovo ne bo cvetela kot smo bili vajeni to je okoli prvega maja ampak nekje po 10. maju. Akacijeva drevesa so v dobrem fiziološkem stanju, tla pa so dovolj namočena, tako da ob ugodnem ritmu vremena upamo na dobro bero.
Drugod po državi na jugu države in v Pomurju pa akacija še miruje in bo pričela brsteti nekoliko kasneje. Čas cvetenja bo prav tako kasnejši kot prejšnja leta in sicer po 15 maju. Fiziološko stanje akacije je po celi državi zelo dobro in v kolikor ne bo kakšne pozebe bo dobro medila.
 
Oljna ogrščica kjer je posejana je do konca marca stagnirala, z otoplitvijo pa bo pričela intenzivno rasti in ob normalnem ritmu vremena pričakujemo cvetenje okoli 20.-25. aprila.  
 
Zaradi precej hladnega pričetka pomladi čebele z razvojem v primerjavi z zadnjimi leti močno kasnijo. Na območju Pomurja, Štajerske, Dolenske in nižjih prisojnih legah drugod po državi je zalega na 3-4 satih na primorskem morda kakšen sat več. Drugod v višjih in hladnejših legah pa je le na 2-3 satih. Z otoplitvijo kakor jo napovedujejo bo narava močno pohitela z razvojem in zna se dogoditi da bo čebel še premalo da bi vso obilje ki ga bo narava ponudila maksimalno izkoristile. Glavna naloga čebelarja v tem mesecu je da s svojimi ukrepi pospešuje razvoj čebeljih družin.
 
April pa je tudi mesec, ko se na veliko škropi sadno drevje. Za čebele strupeni so v glavnem insekticidi, saj le-ti povzročajo zastrupitve čebeljih družin. V primeru pomora čebel pa takoj obvestimo pristojni Center za obveščanje Republike Slovenije na telefonsko številko 112.
 
NAJ MEDI! Jure Justinek ONS