površine zasejane z ajdo in sončnicami v letu 2017

23.08.2017 14:52:50
V priponki objavljamo tabelo površin v arih zasejanih z ajdo in sončnicami za leto 2017 po posameznih občinah. Podatki so iz zbirnih vlog, pridobljeni od  Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Površine zasejane z ajdo se v zadnjih letih povečujejo. Čebelarji upamo, da se bo ta trend nadaljeval.