poročilo terenskega ogleda Javorniki, Snežnik, Mašun in obeti za hojevo pašo

26.06.2017 22:24:00
Danes smo pregledovali obete za medenje hoje na omenjenem območju. Žal je bil prejšnji dan dež tako da je morebitno pokapanost spralo. Pregledovali smo sestoje hoje z metodo otresanja vej in štetja ušic. Stanje je podobno kot na Hrušici in Menišiji. So torej lokacje kjer je ušic na hoji precej in mesta kjer ni skoraj nobene. Poseljenost ušic po jelkah je torej izrazito selektivna zato splošnega medenja za celotno območje ni mogoče napovedati. Vseeno pa točkovno kjer ušice so je le teh precej in lahko ponudijo pašo. Če sklepamo za obet za naprej na podlagi predhodnjih opazovanj omenjega območja pa lahko ugotovimo, da populacija raste torej ušice se množijo on obet za hojevo pašo na tem območju ostaja. Glede na dosedaj videno lahko računamo, da bo letos medila hoja na območju Menišije,  jugovzhodnem delu Pohorja, obrobju Javornikov selektivno tudi globlje v notranjost, selektivno na Snežniškem in najbolje na vrhu Mašuna.
Jure Justinek ONS