poročilo terenskega ogleda Slovenske gorice

19.06.2017 22:22:50
Danes smo pregledovali območje Slovenskih goric od Pesnice do Lenarta, Korene in nazaj preko Ptuja. Na tem območju je trenutno edini pašni vir kostanj in lipa, ki sta v polnem cvetu. Le tu in tam kakšen kostanj ravno pričenja cveteti večina pa torej cveti. Zlasti kostanj je lepo naložen s cvetjem in zaenkrat nepoškodovan zaradi ploh in neviht tako, da ob ugodnem vremenu pričakujemo medenje še okoli deset dni. Lipa pa je ponekod zelo slabo obložena s cvetjem kar kaže na to, da ji je pozeba škodila pa tudi zelo hitro odcveta saj so določena drevesa že končala zato ne pričakujemo bistvenih donosov iz lipe. Pregledovali smo tudi ostalo rastlinje saj se na tem območju rade pojavijo listne mane. To so različne vrste uši ki sesajo na različnih rastlinskih vrstah kot so gaber, vrba, sadno drevje, hrast itd. Precej smo jih opazili torej na omenjenih rastlinah. Lastnost tega medenja je da se lahko pojavijo kar lepi donosi tudi preko kilogram vendar mana lahko strdi že v satju. Trenutno te bojazni ni saj so čebele osredotočene na lipo in kostanj ko bo ta paša končala pa sprotno preverjanje nebo odveč.
Jure Justinek ONS