Poročilo terenskih ogledov, Haloze, Koroška in Dolenjska

02.06.2017 21:37:49
v preteklem tednu smo na terenu na omenjenih območjih opazovali medenje smreke in stanje lipe ter kostanja.
Na območju Haloz ugotavljamo, da je lipa mestoma precej poškodovana zaradi pozebe saj cvetje še vedno odpada in je zakrnelo. Prav tako ga je veliko manj kot običajno kadar lipa normalno cveti. Zaradi tega bo medenje na lipi slabše. Je pa v boljšem stanju kostanj ki ima lepe cvetne nastavke in je precej manj napaden s šiškarico kot v preteklih letih. Pričakujemo boljšo pašo na kostanju kot na lipi letos na tem območju. Razcvet kostanja bo na tem območju okoli 10. junija.
Na Koroškem medi smreka in sicer v tem trenutku v ničjih predelih velika rdečerjava smrekova uš, v višjih legah pa mali smrekov kapar. Tako uši kot kaparji so v velikem številu in pričakujemo, da bo paša trajala še vsaj dva tedna.
Na območju Dolenjske (Gorjanci in Krško-Brežiško) je zacvetela velikolistna lipa katera je v enakem stanju kot v Halozah torej precej manj je cvetja. Kostanj bo cvetel prav tako okoli 10. junija in je v dobrem stanju. V gozdovih kjer pa je prisotna še smreka je opaziti tudi uši na majskih poganjkih ki izločajo. Višje v kočevski rog trenutno medi smreka na hoji se kaj veliko še ne dogaja.
Jure Justinek, ONS