Napoved medenja iz dne 29.5.2017

29.05.2017 22:51:19
Smrekova paša:
Smreka letos medi na območju celotnega Pohorja, Koroškem, na srednjih in višjih predelih Dolenjske, na območju Bohorja in zgornje Savinjske doline, območju Gorenjske in na območju osrednje Slovenije. Skratka povsod kjer so sestoji smreke gostejši. Ta trenutek konec mesca maja je mali kapar končal z izločanjem vse do višine 800 metrov izloča pa mali smrekov kapar od višine 600 metrov nad morjem in naprej vse do 1000 metrov trenutno. Na vseh teh območjih je dobra podpora medenju smreke velika rdečerjava smrekova ušica ki je na majskih poganjkih. Aktualne lege za smreko so v tem času torej na nadmorskih višinah nad 600 metrov nad morjem na vseh omenjenih območjih. Medenje bo trajalo na določeni nadmorski višini približno 10 dni nato se pomika višje zato je pomembno da je konfiguracija terena čimbolj razgibana da lahko čebele sežejo tudi višje, saj si s tem zagotovimo daljše obdobje paše. Na višini 1000 metov in naprej bo smreka medila že okoli 5 junija kar je približno teden dni prej kot navadno ko je medenje na tej višini sovpadalo z razcvetom kostanja v nižinah. Ob ugodnem vremenu si lahko obetamo dobro pašo na smreki letos zlasti na teh višjih predelih.
Lipova in kostanjeva paša:
Letošnja pozeba se pozna na lipi ne pa toliko na kostanju. Lipa ima letos bistveno manj cvetnih nastavkov kot običajno in še ti ki so ostali so slabo razviti, mnogi deformirani in zakrneli. Na kostanju pa se cvetje lepo razvija in tudi precej ga je. Opažamo tudi da se je močno zmanjšala napadenost kostanja z kostanjevo šiškarico kar je dober znak. V tem času konec maja se je velikolistna lipa že pričela razcvetati na območju Štajerske, osrednje Slovenije in Dolenjske z Belo krajino. Razcvet malo listne lipe katere je tudi več in pravega kostanja letos pričakujemo okoli 13 junija torej čez približno dva tedna. Glede na stanje lipe in kostanja pa pričakujemo letos boljše medenje kostanja kot pa lipe.
Paša na listnih manah:
Opažamo povsod po Sloveniji precejšen razvoj uši na javorju, bukvi, gabru, bezgu, sadnem drevju, jesenu in celo na travniških rastlinah. Kolikšen je delež te mane za čebele zanimiv in koliko jo poberejo je težko reči, smo pa opazili na določenih območjih da čebele tudi tovrstno mano pobirajo. Značilnost tega medu je da kristalizira lahko že v satju zato svetujemo da stanje v panjih redno preverjate in pravočasno iztočite.
Hojeva paša:
Znaki kjer bi hoja letos lahko medila glede na prve oglede so na območju Krima, Dolenjskih toplic, območju Kobanskega in severnega dela Pohorja. Na teh območjih je pod hojami že možno najti prve kapljice mane na vejah pa spodbudno število ušic. Drugod v tem trenutku še ni mogoče napovedati dobrega obeta. Več bo znano po drugem obhodu.
Naj medi, Jure Justinek ONS