Poročilo o terenskem ogledu 8. in 10. maja

09.05.2017 22:51:37
V ponedeljek 8.5.2017 smo pregledovali sestoje smreke na območju Gorenjske. Ugotavljamo, da je medenje smreke letos pričakovati na območju Jelovice, Pokljuke, Mežakle in višjih predelov Škofjeloškega hribovja. Glede na resnično gosto poseljenost smrekovih vejic s kaparjem ocenjujemo da je slika podobna na širšem območju Gorenjske, seveda pa je potrebno upoštevati nadmorsko višino. V nižinah bo končal trenutno aktualne lege so vse od 650 metrov nad morjem naprej in vse do vrhov.
V sredo 10.5.2017 smo obiskali območje Pomurja in pregledali kako kaže z akacijo in koliko jo je ostalo. Žal lahko poročamo da je večina pozebla. Pričenja sicer cveteti na vseh toplejših legah na ravnini in ob Muri medtem ko višje že tudi že beli. Cvetja pa je izredno malo in paše kot smo jo za akacijo vajeni to leto ne pričakujemo. So pa deloma območja kjer je pozeba naredila malo manj škode in so ostali vsaj vrhovi tako je na območju ob Muri mestoma vendar je cvetje zakrnelo, torej poškodovano. zaradi izredno slabega fiziološkega stanja akacije na območju Pomurja svetujemo da prevozniki čebele raje peljejo v gozd.
Jure Justinek ONS