Napoved medenja iz dne 10.5.2017

10.05.2017 22:42:00
Smo v mesecu maju kateri bi naj bil najbolj meden mesec. Žal nam vreme do sedaj ni šlo na roko in zaradi pozebe smo ob akacijevo pašo. Kljub vsemu pa se narava obnavlja in pojavile se bodo druge paše.
Akacijeva paša je na Primorskem povečini končana, tehtnice pa se niso bistveno dvignile tako da točenja nebo. Trenutno je pričela cveteti tudi na vseh ostalih območjih po državi kar je cvetja ostalo vendar donosov ni. Pozeba je naredila preveliko škodo, da bi lahko upali na akacijo.
Smrekova paša je letos nekoliko bolj zgodna kot navadno. Obet na smreki pa je letos daleč nadpovprečen saj se je v velikem številu razvil kapar na smreki. Trenutno v nižjih legah končuje morda še kakšen teden dni in medenje se bo pomikalo v višje lege. V tem času je ravno pričel na nadmorski višini od 600 metrov nad morjem. To leto posebej priporočamo vsem čebelarjem, ki so ob akacijevo pašo in vsem ostalim da postavijo čebele v gozd saj je medenje seveda ob ugodnem vremenu realno pričakovati. Aktualna območja za dobro smrekovo pašo to leto so: celotno Pohorje od Zreč do Ribnice na Pohorju, celotno območje Koroške in Kobanskega, višje lege okoli Celjske kotline in celotna zgornja Savinjska dolina, območje Gorenjske na Pokljuki, Jelovici in Mežakli, višji predeli Gorjancev in višji predeli gozdov osrednje Slovenije vse do Vrhnike. To so torej aktualna območja kjer se kapar na smreki letos pojavlja v izobilju. Takšna slika v naravi kot letos se pojavlja morda enkrat na deset let, izkoristimo jo.
Javorjeva  paša traja v srednjih in tudi višjih legah in bo podpora smreki. V primerjavi z preteklimi leti je cvetja letos precej manj pa tudi ušic za enkrat ni opaziti. Kaj veliko v tem trenutku od javorja ni pričakovati morda kasneje če se razmnožijo ušice.
Po pregledih smrekovih sestojev bomo pričeli opazovati tudi jelko in poročali ko bo znano več. V tem trenutku medenje hoje še ni znano, razvija se šele tretja generacija ušic.
Naj medi! Jure Justinek ONS