​Stanje akacije na jugu in zahodu države, 16.4.2023

16.04.2023 19:29:22
V preteklih dneh smo pregledali stanje akacije še na jugu in vzhodu države.
Jug države:
Kljub temu, da so temperature na območju Bele Krajne, Brežic, Obsotelja in Krškega presegle – 3°C je stanje s poganjki akacije boljše kot smo pričakovali ob sami pozebi. Podobno kot na vzhodnem delu države tudi tu opažamo prizadetost predvsem v dolinah teh območjih, kjer so lahko drevesa v celoti prizadeta. Prizadetosti v dolinah ne izkazujejo starejša, višja drevesa kjer nad 6 m nad zemljo poganjki nadaljujejo z razvojem. Na višjih lega teh območji lahko najdemo drevesa, ki posledic pozebe ne izkazujejo. Tudi nižje ležeče veje dreves so sedaj videti brez posledic. Cvetni nastavki so v povprečju veliki do pol centimetra. Enako kot na vzhodnem delu tudi tu težko ocenimo koliko je pozeba naredila škode na samem medenjem akacije.
Sedaj na tem območju cvetijo še črni trn, divja češnja, regrat, opazili pa smo tudi cvetove gojenih češenj in zgodnjih hrušk. Žal v tem vremenu čebele od njih nimajo nič.  
 
Zahod države:
Pozebo smo na tem območju beležili v Ajdovski in Vipavski dolini ter posameznih dolinah Nove gorice. Temperature so se spustile do -1°C. Na teh legah lahko opazimo posamezne zakrnele cvetne nastavke. Večje škode za enkrat še ne beležimo in upajmo, da tako tudi ostane. Cvetni nastavki so v povprečju veliki do 2 cm. Lahko na posamezni toplejši legi, kjer je razvoj hitrejši opazimo poganjke daljše, do dolžine 3 cm, vendar je takšnih območji malo. Glede na temperature, ki jih imamo sedaj in napovedi za naprej, cvetenja na zgodnjih legah ne pričakujemo pred 5. majem.
Ob obalnem pasu primorske sta divja češnja in rešeljika, kolikor jo je, končali z cvetenjem. Poznejše lege na območju Sežane, Vipave, Ajdovščine, Nove gorice pa njune cvetove še lahko spremljamo. Poleg tega cvetijo tudi sadne vrste češenj, hrušk ter regrat. Na zgodnjih legah opažamo tudi cvetove poljskega javorja ali maklena, ki pa prav tako v tem vremenu čebelam ne omogoča donosov.  
 
Stanje po vsej državi bomo še preverjali in vas o tem sproti obveščali. Pazite pa na zaloge hrane v panjih, saj brez krmljenje kot kaže še ne bo šlo. Čeprav razvoj družin nekoliko stagnira so potrebe po hrani že kar velike. Pri boljših družinah lahko tudi do 0,5 kg na dan in ob taki porabi so družine kaj hitro v stanju lakote, česar ne smemo dopustiti.
Upajmo, da se stanje vremena in temperatur kmalu izboljša, da bodo čebele uspele izkoristiti preostanek te cvetlične paše, vsaj za vzpodbuditev razvoja.
 
Naj medi!
Aleš Bozovičar, ONS