​Stanje po ponovni pozebi 6.4.2023

06.04.2023 22:30:47
Negativne temperature, ki smo jih imeli v tem tednu in predvsem danes so povzročile veliko škodo na trenutno cvetočih rastlinah, ki so zelo pomembne za dober razvoj čebeljih družin. Predvsem veliko škode je sedaj utrpela divja češnja, ki je bila z izjemo Gorenjske, Koroške ter višjih leg Notranjske v polnem cvetenju. Navedene kasnejše lege škode še niso utrpele, saj je razvoj kasnejši in upamo, da jih bodo čebele v prihodnjem tednu, ko bodo začele cveteti, lahko izkoristile.
 
Poleg škode na trenutno cvetočih rastlinah pričakujemo veliko škode tudi na akaciji. Znaki pozebe bodo dobro vidni šele v naslednjih dneh, vendar ob takšni stopnji pozebe pričakujemo skoraj popoln izpad akacijeve paše na vzhodnem in južnem delu države. Prizadeta je bila akacija tudi na zahodnem delu, vendar je  tu bila pozeba nekoliko milejša in prisotna le v dolinah. V višjih legah tega območja negativnih temperatur ni bilo.
Stanje akacije bomo preverili v prihodnjem tednu in vas sproti obveščali.
 
Naj medi!
 
Aleš Bozovičar, ONS