Od 1. 1. 2023 neposredna ugodnost ob nakupu goriva tudi za čebelarje

01.01.2023 19:35:32
Spoštovane čebelarke in čebelarji!
 
Najprej bi vsem skupaj rad zaželel vse dobro v letu 2023, veliko zdravja, sreče in prijetnih trenutkov pri čebelah.

Glede na trenutne temperature, ki so bolj primerne mesecu marcu in ne januarju pa vsem skupaj želim tudi normalno zimo in mirovanje čebel ter narave. Predno vam posredujem informacije, ki jih omenja naslov bi par besed namenil še trenutni situaciji v naravi. Čeprav smo komaj 1. januarja lahko ob sprehodu v naravi in ob pogledu na pročelje čebelnjakov že opazujemo prve znake prebujanja narave in čebel, ki za ta čas vsekakor niso primerni. Na toplejših zgodnjih legah vzhodnega, zahodnega in južnega dela države že lahko opazimo posamezno cvetoče drevo leske. Poleg nje pa tudi prve znanilce pomladi kot so teloh in trobentice. Tudi čebele na teh območjih lahko prinašajo prve koške cvetnega prahu v panj. Za enkrat takšna slika še ni alarmantna ob nadaljevanju takšnih temperatur bo pa narava lahko začela z nadaljevanjem razvoja kar pa za mesec januar vsekakor ni zaželeno. Upamo le, da se temperature spustijo letnemu času primerno in, da prejmemo snežne padavine, ki se bodo obdržale tudi v nižinah.   
 
Z današnjim dnem stopa v veljavo spremenjen 94.  člen Zakon o trošarinah (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128).
Kljub temu, da predlogi ČZS niso bili upoštevani v celoti smo sedaj čebelarji vsaj v manjši meri vključeni v povračilo trošarin za gorivo. Povračilo bodo lahko koristili čebelarji z več kot 41 čebeljimi družinami in bodo v preteklem letu opravili vsaj en premik 41 čebeljih družin v zračni razdalji vsaj 10 km. Premik družin mora biti izveden z vozilom, ki so prirejena za prevoz čebeljih družin. Katera so ta vozila je opredeljeno v Pravilniku o ugotavljnaju skladnosti vozil (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128), v praksi pa to pomeni, da v to skupino sodijo samo tovorna vozila katerih namen je prevoz čebeljih družin in so tako tudi homologirana in registrirana. Katerih je v Sloveiji zelo malo.

Žal kljub večkratnim pripombam in dopolnitvam ČZS, Ministrstvo za finance naših predlogov ni upoštevalo. Čebelarji smo tudi pri tem specifični, saj glavnino goriva čebelarji porabimo za oskrbo čebeljih družin in ne za njihove premike na pašo. Zato upamo, da Ministrstvo za finance v prihodnje upošteva naše predloge in uvidi našo posebnost.

Vsi tisti čebelarji, ki izponjujete pogoje boste ob plačilu računa za gorivo na bencinskem servisu pokazali svojo enolično identifikacijsko kodo, ki sestoji iz vaše davčne številke in zadnjih treh številk EMŠO številke ter tako koristili delež upravičensoti do povračila. Svojo upravičenost do povračila dela trošarin za energenete si lahko preverite na Portalu E-davki (https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx).
Več informacij pa si lahko preberete v prilogi.
 
Naj medi.
Aleš Bozovičar, ONS